Identyfikator artykułu : 00085265 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2018Drukowanie

Co należy zrobić, gdy nie można odtworzyć płyty BD/DVD/CD?

  Na wyświetlaczu niektórych odtwarzaczy Blu-ray lub ekranie podłączonego do nich telewizora może się wyświetlić komunikat Cannot operate this disc [Nie można odtworzyć płyty] lub No Disc [Brak płyty].

  Aby rozwiązać problem związany z brakiem możliwości odczytania lub odtworzenia płyty przez odtwarzacz Blu-ray, należy wykonać poniższe czynności:
   

  1. Należy się upewnić, że włożona płyta jest obsługiwana przez odtwarzacz Blu-ray.  Należy skorzystać z listy obsługiwanych płyt zawartej w instrukcji obsługi odtwarzacza.
  2. Sprawdź, czy płyta odpowiada odpowiedniemu regionowi.
  3. Sprawdzić, czy płyta nie jest pęknięta ani zarysowana i czy nie ma na niej odcisków palców, które uniemożliwiają odtwarzanie.
  4. Powierzchnię płyty z zapisanymi danymi przetrzeć miękką tkaniną przed położeniem płyty na szufladzie.
  5. Powtórzyć próbę odtworzenia płyty.