Identyfikator artykułu : 00085285 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co należy zrobić, gdy wyświetla się komunikat „There is no update file” [Brak pliku aktualizacji] podczas aktualizacji oprogramowania przez port USB?

  Aby nie doprowadzić do stanu, w którym wyświetli się komunikat o błędzie podczas aktualizacji oprogramowania, należy się upewnić, że folder z aktualizacją nosi nazwę UPDATE [AKTUALIZACJA] (wielkimi literami) i że zawiera on wszystkie pliki wymienione poniżej.

  • MSBXX-FW.BIN
  • MSBXX-FW.ID
  • MSBXX-FW_MB.BIN
  • MSBXX-FW_MB.ID

  Po potwierdzeniu, że wszystkie pliki znajdują się w folderze UPDATE [AKTUALIZACJA] można pobrać pliki i przenieść je na urządzenie pamięci masowej USB.