Identyfikator artykułu : 00168115 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017

Jak zainstalować w odtwarzaczu aktualizacje wewnętrznego oprogramowania?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sposób, w jaki instaluje się aktualizacje wewnętrznego oprogramowania, zależy od możliwości odtwarzacza, a w pewnych przypadkach od osobistych upodobań. Dostępne sposoby będą podane w instrukcji instalacji aktualizacji.

Istnieją następujące możliwości aktualizacji wewnętrznego oprogramowania:

 1. Instalacja aktualizacji wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza bezpośrednio z Internetu (metoda zalecana):
  • Jeśli odtwarzacz jest podłączony do Internetu, wybierz z menu Setup (Ustawienia) opcję Network Update (Aktualizacja sieciowa) i zainstaluj dostępne aktualizacje.

   UWAGA: W przypadku wątpliwości, jak wykonać aktualizację przez sieć, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza. Jeśli aktualizacja przez sieć nie powiedzie się, należy zapoznać się z następującym artykułem:
   Aktualizacja wewnetrznego oprogramowania przez siec zakonczyla sie niepowodzeniem.
 2. Utworzenie płyty z pobraną aktualizacją wewnętrznego oprogramowania przy użyciu komputera i nagrywarki CD/DVD:
  • Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę DVD i kompatybilne oprogramowanie do nagrywania, można pobrać dostępną aktualizację wewnętrznego oprogramowania i nagrać własną płytę z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w aktualizacji.
  • Po pobraniu wewnętrznego oprogramowania (pliku ZIP) należy rozpakować archiwum i skopiować wszystkie wypakowane pliki na płytę CD lub DVD.

 3. Pobranie i przesłanie pliku z aktualizacją do pamięci masowej USB (tylko modele z roku 2013 i późniejsze):
  • Jeśli komputer jest wyposażony w port USB, można pobrać dostępną aktualizację wewnętrznego oprogramowania, a następnie, postępując zgodnie z załączoną do niej instrukcją, przesłać pliki do pamięci masowej USB i wykonać aktualizację.
  • Po pobraniu wewnętrznego oprogramowania (pliku ZIP) należy rozpakować archiwum i skopiować wszystkie wypakowane pliki do głównego katalogu pamięci USB.
   UWAGA: „Główny katalog” oznacza katalog najwyższego poziomu w hierarchii systemu plików na dysku.

UWAGI: 

 • Aby sprawdzić, czy informacje podane w tym rozwiązaniu dotyczą posiadanego modelu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi w instrukcji obsługi.