Identyfikator artykułu : 00085353 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co należy zrobić w przypadku wyświetlenia się komunikatu „Update Failed” [Aktualizacja nie powiodła się] podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego?

  Jeśli aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie powiedzie, na ekranie telewizora wyświetli się komunikat „Update Failed” [Aktualizacja nie powiodła się]  , a na przednim wyświetlaczu w niektórych modelach może pojawić się komunikat „UP NG” [Błąd aktualizacji].


  W przypadku wystąpienia tego błędu, zawieszenia się lub zablokowania urządzenia podczas próby aktualizacji oprogramowania systemowego (w tym również wbudowanego) do najnowszej wersji za pomocą funkcji Update via Internet [Aktualizacja przez Internet] należy wykonać czynności opisane poniżej.

  1. Sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray jest prawidłowo połączony z siecią przez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.
  2. Na ekranie z komunikatem Update Failed [Aktualizacja nie powiodła się] wybrać opcję OK, aby ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji, lub opcję Cancel [Anuluj], aby ją anulować.
  3. Jeśli mimo to aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, należy pobrać aktualizację oprogramowania i zapisać ją w urządzeniu USB.
  4. Należy przerwać procedurę Update via Internet [Aktualizacja przez Internet] i rozpocząć procedurę Update via USB Memory [Aktualizacja za pomocą pamięci USB].

   UWAGA:
   Jeśli nie można wybrać opcji Update via USB Memory [Aktualizacja za pomocą pamięci USB], należy:
  • Sprawdzić, czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone do odtwarzacza Blu-ray.
  • Sprawdzić, czy urządzenie USB jest sformatowane w obsługiwanym systemie (formatu) plików: FAT32 lub NTFS.
  • Sprawdzić, czy urządzenie USB jest kompatybilne z odtwarzaczem Blu-ray.