Identyfikator artykułu : 00161996 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co to jest adapter do gniazdka zasilającego i w jaki sposób użyć go do połączenia z siecią

  Adaptery do gniazdka zasilającego umożliwiają łączenie się z siecią z wykorzystaniem instalację elektrycznej w mieszkaniu lub budynku. Adapter do gniazdka zasilającego jest niezbędny na obu końcach łącza. Jak widać z poniższej przykładowej ilustracji, odtwarzacz Blu-ray Disc, telewizor lub sieciowe urządzenie multimedialne podłącza się do jednego adaptera, a router do drugiego. Do podłączenia służy standardowy przewód sieci Ethernet (dostarczany zazwyczaj z adapterem do gniazdka zasilającego).Adapter do gniazdka zasilającego

  UWAGA: Adaptery do gniazdka zasilającego umożliwiają łączenie się z siecią, ale szybkość takiego połączenia może być niewystarczająca do strumieniowego przesyłania materiałów. Do zmniejszenia szybkości połączenia może się przyczyniać stan instalacji i inne urządzenia elektryczne w budynku.

  Aby podłączyć urządzenie z funkcjami internetowymi do sieci za pośrednictwem adaptera do gniazdka zasilającego, wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: Aby dowiedzieć się, czy posiadane urządzenie może być podłączone do Internetu, zapoznaj się z jego danymi technicznymi lub instrukcją obsługi.

  1. Używając przewodu sieci Ethernet, podłącz jeden z adapterów do wolnego portu LAN routera.
  2. Włącz ten adapter do gniazdka sieci energetycznej w pobliżu routera.
  3. Podłącz drugi adapter do odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
  4. Włącz drugi adapter do gniazdka sieci energetycznej.
  5. Doprowadź zasilanie do odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego.

  UWAGA: Podłączenie do sieci i jej skonfigurowanie przy użyciu ekranów menu na telewizorze może zająć kilka minut.