Identyfikator artykułu : 00093468 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2017Drukowanie

Co to jest pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem i jak go używać.

  Poniżej zamieszczono ogólne pytania i odpowiedzi dotyczące pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem. Dotyczą one przede wszystkim modelu RMF-ED003.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o pilocie RMF-TX100E, można użyć następujących hiperłączy:

  1. Jak sparować pilot z panelem dotykowym i telewizor Sony z platformą Android TV?
  2. Niepowodzenie rejestracji pilota z panelem dotykowym w telewizorze Sony z platformą Android TV

  Sekcja pytań i odpowiedni

   

  Czym różni się pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem od zwykłego pilota?

  Pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem ma funkcję NFC (Near Field Communication) i wykorzystuje technologię transmisji radiowej (RF, 2,4 GHz), natomiast w zwykłym pilocie wykorzystywana jest technologiatransmisji w podczerwieni. Dzięki transmisji radiowej nie trzeba kierować pilota w stronę telewizora. Wyjątek stanowi przycisk zasilania, którego działanie jest oparte na transmisji w podczerwieni.

  Technologia NFC (Near Field Communication) pozwala użyć funkcji kopii ekranu za jednym dotknięciem do wyświetlenia zawartości ekranu smartfona Xperia na dużym ekranie telewizora.  

   

  Czy do obsługi telewizora można używać obu pilotów (z funkcją łączenia jednym dotknięciem i zwykłego)?

  Tak, telewizor można obsługiwać obydwoma pilotami.

   

  Ile pilotów z funkcją łączenia jednym dotknięciem można zarejestrować w telewizorze? 

  W telewizorze można zarejestrować tylko jeden pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem.

   

  Czy pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem można używać do obsługi więcej niż jednego telewizora? 

  Pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem musi być zarejestrowany w telewizorze (sparowany z nim) i z tego powodu może służyć do sterowania tylko jednym telewizorem.

   

  Jak zarejestrować pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem w telewizorze?

  Należy wykonać następujące czynności:

  1. Przygotuj dostarczany w zestawie standardowy pilot.
  2. Naciśnij przycisk [HOME] i przyciskami ze strzałkami wskaż opcję [Ustawienia].
  3. Przyciskami ze strzałkami wskaż opcję [Ustawienia systemowe] i naciśnij przycisk + (ENTER).
  4. Przyciskami ze strzałkami wskaż opcję Zdalne sterowanie jednym dotknięciem i naciśnij przycisk + (ENTER).
  5. Przyciskami ze strzałkami wskaż opcję Zarejestruj i naciśnij przycisk + (ENTER).
  6. Przygotuj pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem.
  7. Naciśnij przycisk Colour Key na pilocie z funkcją łączenia jednym dotknięciem.
  8. Trzymając wciśnięty przycisk Colour Key, na 3 sekundy naciśnij przycisk Home.
  9. Migać zacznie dioda LED. Wówczas możesz puścić przyciski i zaczekać, aż zmieni się wygląd ekranu.

  Po zarejestrowaniu pilota w telewizorze możliwe będzie sparowanie go ze współpracującym smartfonem lub tabletem w celu użycia funkcji kopii ekranu za jednym dotknięciem.

  Uwaga: Podczas rejestracji pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem powinien znajdować się blisko telewizora (w odległości około 1 metra).

   

  Dlaczego nie działają przyciski kierunku?

  Kiedy pali się dioda LED na przycisku Colour Key, przyciski kierunku pełnią rolę kolorowych przycisków (żółtego/czerwonego/zielonego/niebieskiego). Naciśnij przycisk Colour Key, aby wyłączyć diodę LED. 

   

  Dlaczego bateria w pilocie z funkcją łączenia jednym dotknięciem szybko się wyczerpuje?

  Sprawdź, czy w pobliżu pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem nie znajduje się inne urządzenie z technologią NFC. W takim przypadku urządzenie z technologią NFC będzie komunikować się z pilotem z funkcją łączenia jednym dotknięciem, powodując rozładowanie jego baterii.

   

  Dlaczego dioda w przycisku Colour Key automatycznie się wyłącza? 

  Przycisk Colour Key i dioda LED automatycznie wyłączają się, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Ma to na celu ograniczenie zużycia energii.

   

  Czy pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem będzie współpracował z innymi telewizorami Sony?

  Nie. Pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem współpracuje tylko z modelami wymienionymi w sekcji „Produkty i kategorie, których dotyczy ten artykuł”.

   

  Dlaczego jedynym działającym przyciskiem pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem jest przycisk zasilania (Power)?

  W miarę wyczerpywania się baterii w pilocie z funkcją łączenia jednym dotknięciem zmniejsza się zasięg tego pilota. Przycisk zasilania (Power) jako jedyny powoduje emisję sygnału w podczerwieni i z tego powodu może działać nawet wówczas, gdy inne przyciski już nie działają.

   

  Dlaczego pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem czasami działa nieprawidłowo?  

  W wyeliminowaniu problemów mogą pomóc poniższe rozwiązania:

  1. Nie zakrywaj góry pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem.
  2. Wymień baterie.
  3. Ponownie zarejestruj pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem.
  4. Nie umieszczaj ani nie przemieszczaj w pobliżu telewizora i pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem żadnych innych urządzeń bezprzewodowych.
  5. Upewnij się, że telewizor nie jest umieszczony na metalowej szafce (może to spowodować zakłócenia).

   

  Jak usunąć rejestrację pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem?

  Rejestrację pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem można usunąć na dwa sposoby:

  1. Naciśnij przycisk Home na standardowym pilocie, po czym wybierz kolejno opcje [Ustawienia systemowe] > [Zdalne sterowanie jednym dotknięciem] > [Wyczyść] > [TAK] > [TAK].
  2. Na pilocie z funkcją łączenia jednym dotknięciem na co najmniej 2 sekundy naciśnij i przytrzymaj przyciski [COLOUR KEY] + [RETURN] + [ENTER]. Kiedy zacznie migać dioda LED na przycisku Colour Key, rejestracja pilota jest usunięta.