Identyfikator artykułu : 00117241 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018Drukowanie

Jak sparować z telewizorem pilot z panelem dotykowym

  WAŻNE: Niniejszy artykuł dotyczy określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Aby używać pilota z panelem dotykowym, trzeba go sparować z telewizorem.

  Dostarczany pilot z panelem dotykowym

  1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w pilocie.
  2. Kiedy na telewizorze pojawi się ekran samouczka, w celu przeprowadzenia parowania dotykaj obszarów panelu dotykowego w sposób pokazany w samouczku.
   Obraz

  UWAGA:

  • Wyświetl instrukcję obsługi pilota z panelem dotykowym, wybierając opcję Panel dotyk. zdalnego ster. w górnej części ekranu menu głównego.
  • Jeśli pilot nie działa pomimo przesuwania palcem po panelu dotykowym, istnieje możliwość, że pilot i telewizor nie są sparowane. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk INPUT na telewizorze, a gdy pojawi się ekran rejestracji, zarejestruj pilot z panelem dotykowym.
  • Jeśli pojawi się komunikat Nie można włączyć interfejsu Bluetooth. Wystąpił błąd., prosimy o skontaktowanie się z centrum serwisowym Sony.

  Pilot z panelem dotykowym kupiony oddzielnie

  1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w pilocie.
  2. Wykonaj poniższe czynności, aby sparować pilot.
   1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym w zestawie pilocie na podczerwień.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz w kategorii SIEĆ I AKCESORIA opcję Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster.
   4. Wybierz opcję Parowanie panelu dotyk. zdalnego ster.
   5. Wybierz opcję Tak i wykonaj parowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  UWAGA: Informacje o sposobie obsługi zawiera samouczek pojawiający się po pomyślnym zakończeniu parowania. Instrukcję obsługi można również wyświetlić, wybierając opcję Panel dotyk. zdalnego ster. w górnej części ekranu menu głównego.