Identyfikator artykułu : 00117241 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018

Jak sparować z telewizorem pilot z panelem dotykowym

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Niniejszy artykuł dotyczy określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Aby używać pilota z panelem dotykowym, trzeba go sparować z telewizorem.

Dostarczany pilot z panelem dotykowym

 1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w pilocie.
 2. Kiedy na telewizorze pojawi się ekran samouczka, w celu przeprowadzenia parowania dotykaj obszarów panelu dotykowego w sposób pokazany w samouczku.
  Obraz

UWAGA:

 • Wyświetl instrukcję obsługi pilota z panelem dotykowym, wybierając opcję Panel dotyk. zdalnego ster. w górnej części ekranu menu głównego.
 • Jeśli pilot nie działa pomimo przesuwania palcem po panelu dotykowym, istnieje możliwość, że pilot i telewizor nie są sparowane. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk INPUT na telewizorze, a gdy pojawi się ekran rejestracji, zarejestruj pilot z panelem dotykowym.
 • Jeśli pojawi się komunikat Nie można włączyć interfejsu Bluetooth. Wystąpił błąd., prosimy o skontaktowanie się z centrum serwisowym Sony.

Pilot z panelem dotykowym kupiony oddzielnie

 1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w pilocie.
 2. Wykonaj poniższe czynności, aby sparować pilot.
  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym w zestawie pilocie na podczerwień.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz w kategorii SIEĆ I AKCESORIA opcję Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster.
  4. Wybierz opcję Parowanie panelu dotyk. zdalnego ster.
  5. Wybierz opcję Tak i wykonaj parowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Informacje o sposobie obsługi zawiera samouczek pojawiający się po pomyślnym zakończeniu parowania. Instrukcję obsługi można również wyświetlić, wybierając opcję Panel dotyk. zdalnego ster. w górnej części ekranu menu głównego.