Identyfikator artykułu : 00117276 / Ostatnia modyfikacja : 05.06.2018

Jak skonfigurować pilot z panelem dotykowym?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby skonfigurować pilota z panelem dotykowym , należy wykonać następujące czynności:

  1. Odłącz przewód zasilający telewizora.
  2. Zdejmij osłonę baterii pilota.
  3. Naciskaj przez 3 sekundy panel dotykowy, naciskając jednocześnie przyciski VOL - (Głośność -) i POWER (Zasilanie).
    Obraz

    Jeżeli konfiguracja została ukończona pomyślnie,  czerwona dioda zaświeci się dwukrotnie.
    Obraz
  4. Podłącz przewód zasilający telewizora.

UWAGA: Po zakończeniu konfiguracji należy sparować pilota z telewizorem. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji: Jak sparować pilot z telewizorem z systemem Android .