Identyfikator artykułu : 00163206 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018

Mimo naciśnięcia przycisku Microphone (Mikrofon) na pilocie z panelem dotykowym nie pojawia się pole wyszukiwania.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Nie gwarantuje się działania funkcji rozpoznawania głosu w każdych warunkach. Funkcji tej można użyć przez naciśnięcie przycisku Microphone (Mikrofon) widocznego w polu wyszukiwania. Pomimo naciśnięcia przycisku Microphone (Mikrofon) na pilocie funkcja rozpoznawania głosu nie działa przy wyświetlonych pewnych ekranach, takich jak wymienione poniżej, i wówczas nie pojawia się pole wyszukiwania:

UWAGA: Wymienione poniżej cechy są przykładami. Rzeczywiste cechy mogą zmienić się w przyszłości.

 • W Przewodniku pomocniczym (poza nagłówkiem)
 • Informacje prawne firmy Sony (Ustawienia -> About (O telewizorze) -> Informacje prawne)
 • Ekran logowania do serwisu PlayMemories Online w Albumie i ekran pomocy serwisu PlayMemories Online w Albumie
 • PS Video
 • SONY ID (ekran rejestracji konta Sony)
 • NetAD (wprowadzony przez DUX)
 • NetAD (wprowadzony przez Sony Select)
 • PS Now Store
 • Menu Action (Akcja)
 • Odkryj
 • Podczas pierwszej konfiguracji
 • Polityka prywatności Google
 • Licencje otwarte Google
 • Warunki korzystania Google
 • Casting YouTube