Identyfikator artykułu : 00119429 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018Drukowanie

Okno wyszukiwania nie wyświetla się nawet po naciśnięciu przycisku Microphone (Mikrofon) na pilocie z panelem dotykowym.

    Funkcja wyszukiwania głosowego nie jest zawsze dostępna. Funkcji można używać po naciśnięciu przycisku Microphone (Mikrofon) widocznego w oknie wyszukiwania.