Identyfikator artykułu : 00115596 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2019

Kiedy używane jest łącze HDMI, nie pojawia się obraz.

Kiedy urządzenie jest podłączone do telewizora kablem HDMI, nie pojawia się obraz.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA:

 • Zamieszczone poniżej rozwiązania dotyczą problemów przy łączeniu telewizora z urządzeniem audiowizualnym przy użyciu przewodu HDMI. Jeśli do połączenia użyty jest przewód analogowy (kompozytowy lub komponentowy), w przypadku braku obrazu na telewizorze należy zapoznać się z następującym artykułem: Na telewizorze nie pojawia się obraz z podłączonego urządzenia audiowizualnego.
 • Upewnij się, że w telewizorze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware). Niektóre modele telewizorów LCD pozwalają na wykonanie aktualizacji oprogramowania systemowego.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście wideo służące do odbioru sygnału HDMI. Większość pilotów do telewizora ma przycisk Input (Wejście), który przełącza wejścia. Naciskając przycisk Input, wyświetl na telewizorze właściwe wejście HDMI. Sprawdź, które wejście telewizora jest użyte do połączenia.

  UWAGA: Umiejscowienie przycisku Input (Wejście) na pilocie oraz liczba i nazwy wejść zależą od telewizora.

  Wybierz wejście w telewizorze
 2. Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone.
 3. Odłącz i z powrotem podłącz przewód HDMI.
  Przyczyną tego problemu może być zdarzające się niekiedy nieprawidłowe połączenie. Wykonaj poniższe czynności i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.
  1. Wyłącz wszystkie urządzenia.
  2. Odłącz przewód HDMI od gniazda HDMI Input telewizora.
  3. Odłącz przewód HDMI od gniazda HDMI Output podłączonego urządzenia.
  4. Z powrotem starannie podłącz przewód HDMI do tych samych co poprzednio gniazd na telewizorze i podłączonym urządzeniu.
  5. Włącz telewizor i podłączone urządzenie, po czym je wyłącz. Następnie włącz je na nowo, aby umożliwić telewizorowi rozpoznanie podłączonego urządzenia.

   Podłączanie urządzenia HDMI
    
 4. Jeśli urządzenie wejściowe wideo jest podłączone do telewizora za pośrednictwem zestawu audio (zestawu kina domowego, wzmacniacza itp.), sprawdź, czy sposób doprowadzenia sygnału do zestawu muzycznego jest właściwy dla podłączonego urządzenia wideo.

  Obraz

  [1]: Urządzenie wyjściowe wideo (przykład: odtwarzacz BD/DVD)
  [2]: Zestaw muzyczny (przykład: wzmacniacz wielokanałowy)
  [3]: Telewizor

  UWAGA: Pokazany powyżej sposób doprowadzenia sygnału (DVD) z zestawu muzycznego ma charakter przykładowy. Wybierz sposób doprowadzenia sygnału wejściowego dostosowany do danych technicznych urządzenia.

 5. Upewnij się, że podłączone urządzenie jest ustawione na reprodukcję sygnału przez łącze HDMI i że telewizor obsługuje wybrany format wideo. Wybrane wyjście może być wskazane na wyświetlaczu urządzenia lub w menu.

  Wskazanie wyjścia HDMI na urządzeniu
  UWAGA: Niektóre urządzenia mogą reprodukować sygnał wideo 1080/24p lub 1080/30p, podczas gdy telewizor obsługuje tylko sygnał wideo w formacie 1080/60p. Rozwiązaniem takiego problemu może być zmiana wyjściowego formatu wideo w podłączonym urządzeniu. Aby uzyskać dalsze informacje o zmienianiu wyjściowego formatu wideo, należy skorzystać z instrukcji obsługi lub skontaktować się z producentem.

 6. Jeśli urządzenie podłączone jest do telewizora za pośrednictwem amplitunera wielokanałowego lub innego komponentu, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do wejścia HDMI telewizora.  Jeśli rozwiąże to problem, posiadany amplituner może nie mieć funkcji wtórnika HDMI i nie przekazywać sygnału do telewizora.

  UWAGA: Wtórnik HDMI odbiera sygnały audio i wideo z jednego urządzenia HDMI i przesyła je do innego podłączonego urządzenia HDMI. O ile produkty Sony są przystosowane do współpracy z wtórnikami HDMI, możliwości takiej mogą nie dawać urządzenia innych producentów.

 7. Jeśli do połączenia z amplitunerem wielokanałowym służy łącze analogowe (koncentryczne, kompozytowe A/V, komponentowe A/V lub S-Video), amplituner może nie pozwalać na interpolację takiego sygnału i przesyłanie go do telewizora łączem HDMI. Dalszych informacji o innych sposobach podłączania należy szukać w instrukcji obsługi amplitunera wielokanałowego.
 8. Zresetuj urządzenia przez odłączenie zasilania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz podłączone urządzenie i telewizor.
  2. Odłącz przewody zasilające urządzenie i telewizor.
  3. Pozostaw podłączone urządzenie i telewizor bez zasilania na 30 sekund.
  4. Z powrotem włącz przewody zasilające urządzenie i telewizor do gniazdka sieci energetycznej.
  5. Włącz podłączone urządzenie i telewizor.
 9. Spróbuj użyć innego przewodu HDMI.

  UWAGA: Jeśli wyświetlany na telewizorze obraz z zewnętrznego urządzenia ma mieć jakość 1080p (50p/60p), do połączenia należy użyć przewodu HDMI High Speed z logo „HDMI”.

 10. Jeśli to możliwe, w identyczny sposób podłącz inne urządzenie umożliwiające reprodukcję sygnału wideo HDMI.  Jeśli problem nie wystąpi, pierwsze z urządzeń może działać niewłaściwie. W takim przypadku dalszej pomocy należy szukać u producenta urządzenia.
 11. Jeżeli nadal nie ma obrazu, przywróć fabryczne ustawienia telewizora
  W przypadku telewizora z platformą Android TV zapoznaj się z następującym artykułem: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora z platformą Android TV .

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, telewizor może wymagać naprawy.