Identyfikator artykułu : 00227366 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2019

Kiedy używana jest funkcja „Obraz w obrazie”, nie działa funkcja BRAVIA Sync (HDMI CEC) dla podłączonych urządzeń HDMI

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli obraz z podłączonego urządzenia HDMI jest wyświetlany przy użyciu funkcji Obraz w obrazie, nie działają żadne funkcje BRAVIA Sync (HDMI CEC*). Wynika to ze specyfikacji systemu Android™ 8.0.

Aby wykonywać działania przy użyciu funkcji BRAVIA Sync (HDMI CEC), wyłącz funkcję Obraz w obrazie:

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję OTWÓRZ.

     
  3. Wybierz opcję Pełny ekran.

*CEC: Consumer Electronics Control