Identyfikator artykułu : 00127282 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Korzystanie z funkcji Bravia Sync/sterowania przez HDMI

  Bravia Sync

  Funkcja Bravia Sync umożliwia sterowanie wyposażeniem zgodnym z Bravia Sync za pomocą pilota dzięki wykorzystaniu technologii HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Po nawiązaniu połączenia między urządzeniami za pośrednictwem Bravia Sync sterowanie innymi urządzeniami, takimi jak odtwarzacze płyt Blu-ray lub zestawy kina domowego, staje się wygodne i łatwe.

  Zakres kontroli nad urządzeniami za pomocą pilota TV zależy od rodzaju urządzenia ; zazwyczaj możliwe jest:

  • włączanie i wyłączanie urządzenia,
  • korzystanie z menu urządzenia,
  • sterowanie odtwarzaniem,
  • sterowanie głośnością urządzenia.

  WAŻNE: Aby funkcja ta działała prawidłowo, urządzenia muszą być połączone ze sobą certyfikowanymi przewodami HDMI.

  Sterowanie wyposażeniem zgodnym z Bravia Sync

  Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby sterować wyposażeniem zgodnym z Bravia Sync za pomocą pilota TV:

  1. Najpierw należy aktywować ustawienie "Control for HDMI" (sterowanie przez HDMI) w urządzeniach.
   1. W telewizorze naciśnij HOME (strona główna), następnie wybierz Settings (ustawienia) > [External Inputs] (zewnętrzne sygnały wejściowe) > [HDMI Set-up] (konfiguracja HDMI) > [Control for HDMI] (sterowanie przez HDMI) > [On] (włącz).
   2. Aktywuj „Control for HDMI” w ustawieniach innych urządzeń w swoim systemie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem.
  2. Następnie naciśnij SYNC MENU na pilocie TV, wybierz [HDMI Device Selection] (wybór urządzenia HDMI) oraz wybierz żądane wyposażenie.

  UWAGA: Wyposażenie zgodne z Bravia Sync (z wyjątkiem systemów audio) będzie wymienione jako nowe źródło wejściowe w punkcie [Inputs] (sygnały wejściowe) w menu głównym.


  Sterowanie urządzeniami kompatybilnymi z systemem Bravia Sync (telewizor Sony bez Android)

  1. Naciśnij przycisk HOME na telewizorze
  2. Przejdź w dół do [Ustawienia]
  3. Przejdź za pomocą prawej strzałki do [Ustawienia systemu] i wciśnij [OK] na pilocie.
  4. Przejdź w dół w otwartym menu do [Konfiguracja].
  5. Poruszaj się za pomocą prawej strzałki i przejdź w dół do [Ustawienia synchronizacji Bravia], a następnie wciśnij [OK] na pilocie.

  UWAGA: Menu może się różnić w zależności od modelu.

   

  Korzystanie z menu Sync

  Menu Sync, do którego przechodzi się po naciśnięciu przycisku Sync Menu na pilocie TV, zawiera następujące pozycje.

  1. HDMI Device Selection
   (wybór urządzenia HDMI) Umożliwia wybranie wyposażenia zgodnego z Bravia Sync, które ma być sterowana za pomocą pilota TV.
  2. Device Control|
   (sterowanie urządzeniami) Wyświetla menu, opcje i listę tytułów podłączonego wyposażenia lub wyłącza wyposażenie.
  3. Speakers
   (głośniki) Przełączanie sygnału wyjściowego głośników między odbiornikiem TV a podłączonym wyposażeniem audio.
  4. TV Control
   (sterowanie telewizorem) Wyświetlanie menu i opcji telewizora lub wyświetlanie/ukrywanie pozycji na ekranie telewizora.
  5. Return to TV
   (powrót do telewizora) Powrót do tunera telewizyjnego.