Identyfikator artykułu : 00161799 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2019

Jak używać kopii lustrzanej ekranu

  Telewizor oraz urządzenie zgodne z technologią Miracast i funkcją kopii lustrzanej ekranu można połączyć bezpośrednio, nie używając przewodu ani routera bezprzewodowego (bądź punktu dostępu).

  Połączenie należy wykonać, wybierając w telewizorze i urządzeniu źródłowym funkcję kopii lustrzanej ekranu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą certyfikowanych urządzeń Wi-Fi obsługujących technologię Miracast, dostępną na stronie internetowej stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

  UWAGI:

  Aby zarejestrować urządzenie w telewizorze

  W celu skonfigurowania urządzeń wykonaj poniższe czynności.

  UWAGA: Zawartość menu zależy od modelu. W poniższej instrukcji do celów przykładowych wykorzystano serię W900A.

  1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie telewizora. Przyciskami Obraz / Obrazwybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana), po czym naciśnij przycisk Enter. * Telewizor przełączy się w tryb gotowości do połączenia z urządzeniem mobilnym.

   Obraz

  2. Połącz z telewizorem urządzenie mobilne z funkcją kopii lustrzanej ekranu. Skonfiguruj urządzenie mobilne do połączenia z telewizorem.

  W poniższej instrukcji do celów przykładowych wykorzystano urządzenie Xperia (Android 4.4).

  1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Xperia Connectivity (Opcje połączeń urządzenia Xperia).
  3. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana).
  4. Na ekranie funkcji kopii lustrzanej ekranu dotknij opcji Start.
  5. Wybierz opcję OK.
  6. Dotknij nazwy posiadanego telewizora.

  Aby zobaczyć listę połączonych urządzeń lub je wyrejestrować,

  Kiedy wyświetlany jest ekran gotowości funkcji kopii lustrzanej, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz opcję Show Device List / Delete (Pokaż listę urządzeń / Usuń).

  Aby wyrejestrować urządzenie, wybierz je z listy i naciśnij przycisk Obraz. Następnie na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak).

  Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, po wyświetleniu listy naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), wybierz opcję Delete All (Usuń wszystkie), a następnie na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak).

  Znaczenie ikon z lewej strony listy podano poniżej.

  Obraz (ikona zaznaczenia): Podłączone urządzenia

  Obraz (ikona wyświetlacza): Urządzenia zgodne z funkcją kopii lustrzanej ekranu

  Aby przy próbie podłączenia urządzenia do telewizora pojawiało się okno dialogowe

  Włączenie tej funkcji pomoże zapobiec podłączeniu niezamierzonego urządzenia.

  Kiedy wyświetlany jest ekran gotowości funkcji kopii lustrzanej, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz opcje Registration Notification (Powiadamianie o rejestracji) → On (Włącz).

  Odrzucenie prośby o rejestrację urządzenia uniemożliwia połączenie z tym urządzeniem do czasu usunięcia go z listy urządzeń.

  Aby podłączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz opcję Show Device List / Delete (Pokaż listę urządzeń / Usuń) i usuń odrzucone urządzenie. Następnie połącz urządzenie.

  UWAGA:
  Podłączane urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
  • Urządzenia zgodne z funkcją kopii lustrzanej ekranu: zdolność do nawiązywania połączeń przy częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana).
  • Urządzenia zgodne z Miracast: zdolność do nawiązywania połączeń przy częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana).