Identyfikator artykułu : 00161799 / Ostatnia modyfikacja : 15.10.2020

Jak używać kopii lustrzanej ekranu

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wyświetlanie kopii ekranu telefonu

  Kopia lustrzana ekranu to nie najnowsza już technologia, która pozwala wyświetlić na ekranie telewizora kopię ekranu smartfona lub tabletu. Funkcji tej można używać do pokazywania zdjęć i innych rzeczy z telefonu komórkowego na dużym ekranie. Pamiętaj, że kopiowany jest obraz, ale nie dźwięk.

  W ostatnich latach kopia lustrzana ekranu straciła na popularności, ponieważ wyparł ją inny standard technologiczny: od prostego kopiowania ekranu ważniejsze stało się przesyłanie materiałów. Z tego powodu nowoczesne telewizory często nie mają już funkcji kopii lustrzanej ekranu. Zastępują ją inne upowszechniające się technologie: Google Cast, Chromecast i AirPlay.

  Jaka jest różnica między przesyłaniem a kopiowaniem ekranu?

  Jak już wspomnieliśmy, funkcja kopii lustrzanej ekranu powiela ekran smartfona lub tabletu na telewizorze. Oznacza to, że obraz odtwarzany lub wyświetlany na urządzeniu mobilnym będzie też równocześnie widoczny na telewizorze. Kopia lustrzana ekranu ma jednak pewne wady: Funkcja kopii lustrzanej ekranu nie jest obsługiwana przez urządzenia Apple, a sam protokół nie zapewnia takiej niezawodności, jak jego nowsze odpowiedniki.

  Przesyłanie to nowsze rozwiązanie o innym sposobie działania. Przesyłanie treści pozwala „przerzucać” je na telewizor. Zamiast wyświetlać materiał na urządzeniu mobilnym i powielać zawartość ekranu na telewizorze, smartfon lub komputer informują telewizor, co odtworzyć.

  Innymi słowy, telewizor nie jest lustrem, tylko wyświetlaczem smartfona lub komputera. Popularnym zastosowaniem przesyłania jest odtwarzanie na telewizorze Sony z platformą Android TV wideo YouTube ze smartfona lub wyświetlanie strony internetowej z przeglądarki Chrome w komputerze. Otwierasz YouTube na smartfonie, wybierasz film, naciskasz przycisk przesyłania, a resztą zajmuje się telewizor.

  Co może zastąpić kopię lustrzaną ekranu?

  Ten film pozwala na wyświetlenie napisów.
  Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube


  Jak używać kopii lustrzanej ekranu?

  1. Naciśnij przycisk [INPUT] (wyboru wejścia) na pilocie.
   Jeśli telewizor ma funkcję kopii lustrzanej ekranu, będzie ona wymieniona wśród innych źródeł sygnału wejściowego (HDMI itp.). W przeciwnym przypadku do wyświetlenia materiału na telewizorze można użyć wspomnianych wcześniej alternatywnych rozwiązań.
  2. Wybierz opcję [Kopia ekranu]. Na czas łączenia z urządzeniem mobilnym telewizor przełączy się w tryb gotowości.
  3. Teraz wejdź do ustawień urządzenia mobilnego. W zależności od wersji oprogramowania sekwencja opcji z menu może być nieco inna:
   Ustawienia → Połączenie urządzenia → (opcjonalnie: Ustawienia połączeń) → wybierz Kopia lustrzana ekranu → stuknij Rozpocznij → wybierz telewizor.


  Urządzenia na liście i wyrejestrowywanie urządzenia

  1. Kiedy wyświetlany jest ekran gotowości funkcji kopii lustrzanej, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz opcję Pokaż listę urządzeń/usuń.
  2. Aby usunąć zarejestrowane urządzenie z listy, wskaż je, po czym wybierz opcję Tak. Jeśli chcesz usunąć wszystkie zarejestrowane urządzenia, wybierz Usuń wszystkie.

  Możesz także włączyć wyświetlanie komunikatu, który pozwoli uniknąć podłączania niepożądanych urządzeń.
  Kiedy wyświetlany jest ekran gotowości funkcji kopii lustrzanej, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz opcje Powiadamianie o rejestracji → Włącz.