Identyfikator artykułu : 00161812 / Ostatnia modyfikacja : 21.12.2017

Jak odtworzyć na ekranie telewizora materiał z urządzenia mobilnego

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jakie rodzaje urządzeń można podłączyć w celu użycia kopii lustrzanej?

UWAGA: Szczegółów dotyczących poszczególnych sposobów podłączania w trybie kopii lustrzanej należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

To rozwiązanie zawiera informacje o różnych możliwościach uzyskania kopii lustrzanej ekranu na telewizorze oraz o urządzeniach, których można użyć w każdym przypadku.

W przypadku korzystania z łączności bezprzewodowej

Bezprzewodowa kopia lustrzana ekranu z użyciem technologii Miracast:

Telewizor oraz urządzenie zgodne z technologią Miracast i funkcją kopii lustrzanej ekranu można połączyć bezpośrednio, nie używając przewodu ani routera bezprzewodowego (bądź punktu dostępu). Połączenie należy wykonać, wybierając w telewizorze i urządzeniu źródłowym opcję Mirroring (Kopia lustrzana). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą certyfikowanych urządzeń Wi-Fi obsługujących technologię Miracast, dostępną na stronie internetowej stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Miracast (kopia lustrzana ekranu)

UWAGI:

Szczegółowe informacje o podłączaniu z użyciem funkcji kopii lustrzanej ekranu podano w następującym artykule:
  Jak używać kopii lustrzanej ekranu.

Kopia ekranu za jednym dotknięciem z użyciem technologii NFC

Aby użyć funkcji kopii ekranu za jednym dotknięciem opartej na technologii Near Field Connection (NFC) , wystarczy przyłożyć kompatybilny smartfon do pilota z funkcją łączenia jednym dotknięciem. Na ekranie telewizora pojawi się wtedy wierna kopia ekranu smartfona. 
Zapoznaj się z listą urządzeń Sony zgodnych z technologią łączenia jednym dotknięciem przez NFC.

Obraz

Jak nawiązać połączenie przez łącze Wi-Fi lub punkt dostępu (Wi-Fi Direct):

Funkcji Wi-Fi Direct lub punktu dostępu można użyć do odtwarzania na telewizorze zdjęć, filmów lub muzyki z posiadanego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule:
Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem.

W przypadku urządzeń Apple (iPhone/iPad) zapoznaj się następującym artykułem:
Jak użyć funkcji Wi-Fi Direct do połączenia telewizora z urządzeniem mobilnym iPhone.

 

Jak nawiązać połączenie za pomocą funkcji Google Cast:

Telewizory z platformą Android TV pozwalają wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy/muzykę z posiadanego urządzenia z użyciem funkcji Google Cast.

Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule:
Jak użyć funkcji Google Cast w telewizorze Sony z platformą Android TV?


 

W przypadku korzystania z łączności przewodowej

Jak wykonać połączenie przewodem MHL:
Używając przewodu MHL (Mobile High-Definition Link) , można podłączyć smartfon do telewizora w celu wyświetlenia kopii zawartości ekranu smartfona. Lista urządzeń obsługujących połączenie MHL stale się powiększa. Aktualną listę można znaleźć na stronie internetowej MHL Consortium.

Obraz
* Należy używać tylko atestowanego przewodu MHL 2 oznaczonego logo MHL.

Jak wykonać połączenie przewodem HDMI:
Używając przewodu Micro HDMI, można podłączyć posiadane urządzenie do telewizora w celu wyświetlenia kopii zawartości ekranu urządzenia.

UWAGA: Nie wszystkie smartfony są wyposażone w port Micro HDMI. Aby sprawdzić, czy posiadany smartfon ma port Micro HDMI, zapoznaj się z jego danymi technicznymi lub instrukcją obsługi.

Połączenie smartfona z telewizorem przewodem HDMI

* Należy używać tylko atestowanego przewodu HIGH SPEED HDMI oznaczonego logo HDMI.