Identyfikator artykułu : 00149975 / Ostatnia modyfikacja : 28.05.2020

Nie działa funkcja kopii lustrzanej ekranu

  Jeśli nie można uzyskać kopii lustrzanej ekranu, należy wypróbować poniższe czynności.

  1. Upewnij się, że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście.

   Aby przełączyć telewizor na używane wejście, wykonaj poniższe czynności.

   1. Naciśnij przycisk Input na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję Kopia ekranu.

    UWAGA: Telewizor oczekuje na potwierdzenie z urządzenia mobilnego.

   3. Dokończ konfigurację na ekranie urządzenia mobilnego zgodnego z funkcją kopii lustrzanej.

    UWAGA: Poniżej zamieszczono przykład konfigurowania funkcji kopii lustrzanej ekranu w urządzeniu mobilnym Xperia. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

    1. W urządzeniu mobilnym dotknij opcji Settings (Ustawienia).
    2. Wybierz opcję Łączność urządzeń.
    3. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana).
    4. Wybierz opcję Turn on Screen mirroring (Włącz kopię lustrzaną).
     1. Rozpocznij wyszukiwanie urządzenia.
     2. Wybierz urządzenie (przykład: telewizor BRAVIA).
  2. Wymagane jest uaktywnienie ustawienia kopii lustrzanej ekranu w urządzeniu mobilnym.

   UWAGI:

   • Przed konfigurowaniem w telewizorze funkcji kopii lustrzanej ekranu należy upewnić się, że z urządzeniem mobilnym nie są połączone żadne inne urządzenia bezprzewodowe.
   • Nie wszystkie urządzenia mobilne mają funkcję kopii lustrzanej ekranu. Aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie mobilne jest zgodne z funkcją kopii lustrzanej ekranu Miracast, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
   • Telewizor BRAVIA jest certyfikowanym urządzeniem Wi-Fi obsługującym technologię Miracast.
   • Ustawienia funkcji kopii lustrzanej ekranu zależą od urządzenia. Aby sprawdzić, jak włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu w urządzeniu mobilnym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia lub skontaktować się z jego producentem.
   • Jeśli telewizor ma być podłączony do komputera z systemem operacyjnym Windows 10, wymagana jest fabryczna instalacja systemu Windows 10. Komputer z systemem Windows 10 będącym aktualizacją wcześniejszego systemu może być niezgodny z funkcją kopii lustrzanej ekranu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z producentem komputera.
  3. Ponownie uruchom urządzenie mobilne i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Szczegółów dotyczących obsługi należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego itp.

   UWAGI: Poniżej zamieszczono przykład obsługi urządzenia Xperia.

   1. Naciśnij i na kilka sekund przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia mobilnego.
   2. Wybierz opcję Wyłącz.
   3. Ponownie naciśnij i na kilka sekund przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia mobilnego, aby włączyć zasilanie.
  4. Ponownie uruchom telewizor BRAVIA i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   • Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej.
   • Po mniej więcej 2 minutach z powrotem podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i włącz telewizor.

    UWAGA: Telewizor z platformą Android TV można również ponownie uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania na pilocie dostarczonym w zestawie.

  5. Rozpocznij parowanie urządzenia mobilnego z telewizorem.

   UWAGI:

   • Ta funkcja nie wymaga wprowadzania hasła. W razie gdyby pojawiło się żądanie wprowadzenia hasła, należy wyłączyć w urządzeniu mobilnym tryb Wi-Fi Direct (jeśli jest).
   • Niektóre telewizory BRAVIA i urządzenia mobilne Xperia są zgodne z funkcją kopii lustrzanej ekranu opartej na technologii Miracast. Nie gwarantuje się współpracy funkcji kopii lustrzanej ekranu z urządzeniami mobilnymi innych producentów.
   • Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji kopii lustrzanej ekranu, do odtwarzania na telewizorze zdjęć, filmów lub muzyki z posiadanego urządzenia można użyć funkcji Wi-Fi Direct. Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule: Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem.
     
  6. Zmień ustawienie opcji Ustawienia Bluetooth telewizora z platformą Android TV na Wył.

   Aby włączyć Ustawienie Bluetooth w telewizorze z platformą Android TV, wykonaj poniższe czynności.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
   2. Przewiń zawartość ekranu do opcji Ustawienia i naciśnij przycisk Select.
   3. Przewiń zawartość ekranu do opcji Sieć i akcesoria.
   4. Wskaż opcję Ustawienia Bluetooth i naciśnij przycisk Select.
   5. Wskaż opcję Bluetooth wł. i naciśnij przycisk Select.
   6. Wskaż opcję Wył. i naciśnij przycisk Select.