Identyfikator artykułu : 00161874 / Ostatnia modyfikacja : 28.12.2020Drukowanie

Jak za pomocą funkcji kopii lustrzanej ekranu wyświetlić na telewizorze obraz z komputera z systemem Windows 10

  Aby wyświetlić na telewizorze obraz z komputera, można użyć funkcji kopii lustrzanej ekranu.

  UWAGA:

  • To rozwiązanie dotyczy tylko komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
  • Upewnij się, że komputer obsługuje funkcję Miracast.

  Aby wyświetlić na telewizorze obraz z komputera, wykonaj następujące czynności:

  Po stronie telewizora Sony:

  1. Używając dostarczonego pilota,
   • Dla modeli na rok 2014.
    1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie.
    2. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana).
   • Dla modeli na rok 2015.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana) w kategorii Apps (Aplikacje).

    UWAGA: Upewnij się, że opcja Built-in Wi-Fi (Wbudowana sieć Wi-Fi) w telewizorze jest ustawiona na On (Włącz).

  Po stronie komputera:

  1. Zmień ustawienie Wi-Fi kompatybilnego komputera na On (Włącz).
  2. Kliknij przycisk Start i w wyświetlonym menu Start kliknij opcję Settings (Ustawienia).

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Settings (Ustawienia) można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  3. W oknie Settings (Ustawienia) kliknij opcję Devices (Urządzenia).
   Podłączone urządzenie
  4. Kliknij opcję Connected devices (Podłączone urządzenia) w lewej kolumnie ekranu Devices (Urządzenia).
  5. W grupie Add devices (Dodaj urządzenia) na ekranie Connected devices (Podłączone urządzenia) kliknij ikonę + (plus) obok opcji Add a device (Dodaj urządzenie).
   Obraz
  6. Wybierz symbol modelu telewizora, który chcesz dodać.