Identyfikator artykułu : 00170307 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak wyświetlić zawartość ekranu komputera na telewizorze przez łącze HDMI

  Co jest potrzebne?

  1. Laptop z portem HDMI
  2. Przewód HDMI
  3. Wolne złącze HDMI na telewizorze
  4. Przycisk wejścia/źródła na pilocie. Przycisk wejścia/źródła znajduje się zwykle w pobliżu lewego górnego rogu pilota. Jest on oznaczony strzałką wchodzącą do wewnątrz prostokąta lub kwadratu.
   Przykład:

  Dlaczego przycisk wejścia/źródła jest ważny?

  Przycisk wejścia/źródła pozwala zmieniać kanały wejściowe. Innymi słowy, możesz wybrać źródło (urządzenie), z którego obraz będzie wyświetlany w danej chwili na telewizorze:

  • Jeśli konsola PlayStation 5 podłączona jest do portu HDMI 1, w celu wyświetlenia obrazu z konsoli musisz wybrać wejście HDMI 1.
  • Jeśli dekoder podłączony jest do portu HDMI 2, w celu wyświetlania kanałów telewizyjnych z dekodera musisz wybrać wejście HDMI 2.

  Każdy port HDMI na telewizorze pozwala podłączyć przewodem HDMI jedno urządzenie audio/wideo. Urządzenie nazywane jest źródłem lub urządzeniem wejściowym, ponieważ stanowi źródło tego, co będzie wyświetlane na telewizorze.

  Jeśli zatem używasz przewodu HDMI do połączenia telewizora z laptopem, w celu wyświetlenia ekranu laptopa na telewizorze musisz wybrać właściwe wejście.

  Jak wyświetlić zawartość ekranu komputera przez łącze HDMI

  1. Używając przewodu HDMI, podłącz laptop do wolnego portu HDMI na telewizorze. W tym przykładzie użyjemy portu HDMI 1.
  2. Naciśnij przycisk wejścia/źródła na pilocie. Znajdziesz go w lewym górnym rogu pilota. Używaj tego przycisku do przełączania wejść. Każdy port HDMI działa jak kanał i pozwala odtwarzać obraz i dźwięk z podłączonego urządzenia.
   Przycisk wejścia na większości pilotów od telewizorów powoduje cykliczne przełączanie wejść. Naciskaj przycisk wejścia, aż na telewizorze pojawi się właściwe wejście HDMI.
  3. Wybierz wejście HDMI, do którego jest podłączony laptop. W tym przykładzie użyjemy przycisku wejścia do wybrania wejścia HDMI1, ponieważ podłączyliśmy laptop do portu HDMI1.

  Zdjęcie

  Regulowanie ustawień obrazu w laptopie

  Jeśli masz pewność, że wybrany jest właściwy kanał, ale obraz nie pojawia się lub ma złą jakość, sprawdź ustawienia wyświetlania w laptopie. Jeśli nie zmienisz ustawienia wyświetlania na „tylko drugi ekran”, pewne usługi mogą nie działać

  Windows 10

  Macintosh

  Dodatkowe wskazówki