Identyfikator artykułu : 00079197 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

W jaki sposób można odtworzyć zawartość smartfonu Xperia na ekranie telewizora?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Istnieje kilka sposobów odtwarzania zawartości smartfonu Xperia na ekranie telewizora:

 1. Podłączyć smartfon Xperia do telewizora za pomocą obsługiwanego kabla HDMI lub MHL.
 2. Wyświetlić ekran smartfonu Xperia bezprzewodowo za pomocą funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu].
  1. Nacisnąć przycisk Input [Wejście] na pilocie.
  2. Wybrać opcję  Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu].
  3. Zezwolić urządzeniu mobilnemu na wyszukanie nazwy telewizora BRAVIA i wybrać wyszukany telewizor, aby umożliwić połączenie.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdzić rejestrację w telewizorze. 
  5. Po podłączeniu urządzenia do telewizora, ekran urządzenia będzie jednocześnie wyświetlany w telewizorze.
 3. Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu], należy spróbować połączenia za pośrednictwem usługi Wi-Fi Direct:
  1. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie.
  2. Wybrać kolejno opcje Setting [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemu]> Set-up [Ustawienia] > Wi-Fi Set-up [Ustawienia Wi-Fi] >  Wi-Fi Direct Setting [Ustawienia usługi Wi-Fi Direct]. UWAGA: Upewnić się, że ustawienie opcji Built-in Wi-Fi [Wbudowane Wi-Fi] i Wi-Fi Direct to ON [Wł.]. Informacje na temat włączania tego ustawienia został opisane w krokach 1 i 2 w punkcie 4.
  3. Umożliwić urządzeniu wyszukanie nazwy telewizora BRAVIA i wybrać telewizor BRAVIA do połączenia.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdzić rejestrację w telewizorze. 
  5. Po podłączeniu urządzenia do telewizora, ekran urządzenia będzie jednocześnie wyświetlany w telewizorze.
 4. Do połączenia telewizora BRAVIA ze smartfonem Xperia można użyć funkcji Wi-Fi Direct Connection [Połączenie za pośrednictwem usługi Wi-Fi Direct]. Należy zastosować następujące ustawienia:

  Krok 1.
  Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] →System Settings [Ustawienia systemu] → Set-up [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi] i wybrać dla wbudowanego modułu Wi-Fi ustawienie „On” [Wł.].

  Krok 2 .
  Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemu] → Set-up [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi] i wybrać dla usługi Wi-Fi Direct ustawienie „On” [Wł.].

  Krok 3 .
  Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemu] → Setup [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi] → Wi-Fi Direct Settings [Ustawienia usługi Wi-Fi Direct] → nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie wybrać kolejno opcje Manual [Ręczne] → Other Method [Inna metoda] → na ekranie zostaną wyświetlone SSID oraz klucz WPA.

Krok 4 .
Wybrać telewizor BRAVIA ze smartfonu Xperia:
1. Włączyć funkcję Wi-Fi w smartfonie Xperia.
2. Wybrać nazwę BRAVIA lub SSID z listy Wi-Fi.
3. Wprowadzić klucz WPA widoczny na ekranie telewizora BRAVIA oraz hasło.
4. Po nawiązaniu połączenia wybrać plik obrazu/wideo/muzyczny do udostępnienia za pomocą funkcji Throw [Przesyłanie] smartfonu Xperia.

Uwaga:
Jakość sygnału wideo mogą obniżać zakłócenia pochodzące z otoczenia.