Identyfikator artykułu : 00077307 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Wyłączanie wyświetlania na ekranie telewizora numeru kanału, tekstu w filmie lub zegara.

  WAŻNE: Procedura ta pozwala jedynie usunąć informacje o kanale, które są wyświetlane na telewizorze. Procedura ta nie usunie informacji o kanale, które wyświetlone są z innych źródeł, na przykład od nadawcy, z podłączonego magnetowidu lub telewizji kablowej.

  1. Aby pilot sterował pracą telewizora, a nie innego sprzętu, np. magnetowidu, odtwarzacza DVD, itp., na pilocie telewizora należy nacisnąć przycisk TV FUNCTION [Funkcja telewizora], jeśli jest dostępny. Krok ten można pominąć, jeżeli na pilocie nie ma przycisku TV FUNCTION [Funkcja telewizora].
  2. Nacisnąć przycisk DISPLAY [Wyświetlacz]. Aby usunąć wszystkie wyświetlane informacje o kanałach z ekranu telewizora, może zajść potrzeba kilkakrotnego naciśnięcia przycisku DISPLAY [Wyświetlacz].

  UWAGI:

  • Jeżeli do odpowiedniego gniazda wejściowego jest podłączono żadnego źródła sygnału, telewizor będzie dalej wyświetlał numer kanału lub tekst w filmie. Jest to normalne.
  • Dodatkowe informacje, ustawienia i procedury resetowania znajdują się w Podręczniku użytkownika.