Identyfikator artykułu : 00087812 / Ostatnia modyfikacja : 27.09.2017Drukowanie

Na ekranie telewizora pojawia się Błąd 5010

  Każda z poniższych czynności jest potencjalnym rozwiązaniem problemu, więc należy sprawdzić, czy komunikat o błędzie 5010 pojawia się nadal po wykonaniu każdej z nich.

  1. Przeprowadzić test połączenia sieciowego telewizora, aby potwierdzić, że stan sieci wskazuje poprawne działanie. Jest to możliwe po naciśnięciu przycisku HOME [Ekran główny] na dostarczonym pilocie i wybraniu kolejno opcji Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Network Set-up [Konfiguracja sieci] > View Network setting and status [Wyświetl ustawienia sieciowe i stan] > Check Connections [Sprawdzanie połączeń] > Wybrać opcję Yes [Tak].  Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów połączenia stan sieci nie wskazuje poprawnego działania, należy wykonać następujące czynności:
   1. Powtórnie zrealizować funkcję Network Setup [Konfiguracja sieci], wybierając kolejno opcje Setup Network connection [Konfiguracja połączenia sieciowego] zamiast opcji View Network setting and status [Wyświetl ustawienia sieciowe i stan], jak przedstawiono w powyższej procedurze. Podczas przeprowadzania procesu Network Setup [Konfiguracja sieci] sprawdzane jest połączenie z Internetem, a problemy związane z przestarzałymi lub niedokładnymi adresami IP zostaną rozwiązane.
   2. Wyłączyć i ponownie włączyć router lub modem. WAŻNE: Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zaczekać przynajmniej 5 minut, zanim sprawdzony zostanie stan połączenia z Internetem.
   3. Wyłączyć i ponownie włączyć telewizor.
   4. Wykonać tę dodatkową procedurę rozwiązywania problemów,  jeśli nadal występują problemy z podłączeniem telewizora do Internetu.
  2. Upewnić się, że zainstalowano najnowszą aktualizację oprogramowania systemowego (wbudowanego). W tym celu na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Ekran główny] i wybrać kolejno opcje Help [Pomoc] > Customer Support [Wsparcie klienta] > Software Update [Aktualizacja oprogramowania].  
  3. Odświeżyć treści internetowe, naciskając przycisk  HOME [Ekran główny] na dostarczonym pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Refresh Internet Content [Odświeżanie treści internetowych].
  4. Zresetować telewizor do ustawień fabrycznych. . OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Przeprowadzenie procedury przywracania ustawień fabrycznych usunie wszystkie ustawienia użytkownika w menu. UWAGA: Rozwiązanie tego problemu może wymagać podjęcia maksymalnie trzech prób zresetowania telewizora.