Identyfikator artykułu : 00162558 / Ostatnia modyfikacja : 23.02.2017

Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH I LCD: Ta procedura powoduje skasowanie ustawień kalibracji obrazu telewizora. Użytkownicy, którzy zlecili odpłatną kalibrację ekranu telewizora, mogą rozważyć użycie w pierwszej kolejności funkcji resetowania telewizor przez odłączenie zasilania  . W przeciwnym razie specjalne ustawienia kalibracji zostaną skasowane.

UWAGA:

 1. Wyłącz przewód zasilający z gniazdka ściennego.
 2. Przez 1 minutę pozostaw telewizor bez zasilania.
 3. Ponownie włącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.

  UWAGA: Telewizor powinien automatycznie się włączyć. W przeciwnym razie włącz go.

 4. Odczekaj około 40 sekund na pełne uruchomienie się telewizora.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ na pilocie od telewizora. Pilot powinien znajdować się z przodu telewizora i być skierowany na jego środek.
  Obraz
 6. Trzymając wciśnięty przycisk ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ, naciśnij i puść przycisk POWER (zasilania) na telewizorze. W zależności od modelu telewizora, w lewym dolnym rogu ekranu może się pojawić napis Reset (Resetowanie).

  UWAGA:

  • Telewizor może się wyłączyć i z powrotem włączyć.
  • Jeżeli po wykonaniu tej operacji telewizor pozostanie wyłączony, zapoznaj się z poniższym artykułem.
   Dostarczony pilot nie steruje telewizorem.
  • Przycisk może być umieszczony z przodu, na górze lub z boku telewizora. Niektóre telewizory są wyposażone w przełącznik trybu energooszczędnego (Energy Saving). Na takim telewizorze należy nacisnąć przycisk POWER (zasilania), a nie przełącznik trybu energooszczędnego (Energy Saving).
   Obraz
 7. Puść przycisk ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ.

  UWAGA: Jeżeli powyższa procedura została wykonana prawidłowo, pojawi się ekran konfiguracji początkowej

 8. Aby przeprowadzić konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

UWAGA: Jeżeli resetowanie nie powiodło się, odłącz od telewizora wszystkie urządzenia, wyłącz połączenie z siecią i ponownie wykonaj powyższe czynności.