Identyfikator artykułu : 00236907 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Błąd: strona jest za duża, by wyświetlić ją w przeglądarce internetowej na telewizorze, lub pojawia się błąd limitu pamięci.

    UWAGA: nie wszystkie telewizory są wyposażone w przeglądarkę internetową. Aby sprawdzić, czy posiadany telewizor ma przeglądarkę internetową, zapoznaj się z jego danymi technicznymi.

    Komunikaty te oznaczają, że wybrana strona internetowa wymaga zbyt dużo pamięci. Pojawiają się one, bo telewizor ma mniej pamięci niż komputer. Telewizory, w przeciwieństwie do wielu komputerów, nie pozwalają na rozbudowę pamięci.

    Jeśli tę samą treść można wyświetlić za pomocą aplikacji wideo internetowego lub widżetu na telewizorze, zalecamy wykorzystanie tej możliwości zamiast przeglądarki internetowej. Przykładami takich aplikacji są Facebook i YouTube.