Identyfikator artykułu : 00198423 / Ostatnia modyfikacja : 16.07.2018

Jak sprawdzać aplikacje w telewizorze i je dodawać (modele bez platformy Android)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Nie wszystkie telewizory BRAVIA pozwalają używać aplikacji. Aby sprawdzić, czy posiadany telewizor ma funkcje opisane w tym artykule, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
 

Jak sprawdzić, jakie aplikacje są dostępne w telewizorze

Dostępne w telewizorze aplikacje można sprawdzić, wybierając z menu następujące opcje:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje lub Aplikacje.

    UWAGA dotycząca modeli z 2014 r.: Menu Wszystkie aplikacje znajduje się w lewej dolnej części ekranu menu Aplikacje.

Jak dodawać aplikacje do telewizora

Jeśli w menu Wszystkie aplikacje znajduje się serwis Opera TV, w celu sprawdzenia dostępności nowych aplikacji (zgodnych z telewizorem) można wybrać z menu następujące opcje:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje lub Aplikacje.
  3. Wybierz opcję Opera TV Store.