Identyfikator artykułu : 00242915 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020Drukowanie

Kiedy używana jest funkcja eARC, nie słychać dźwięku lub reakcji Asystenta Google

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Może się tak zdarzyć, gdy

  • w telewizorze włączony jest tryb eARC
  • i oglądasz film z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora przewodem HDMI.

  Ponieważ sygnał audio z wejścia HDMI przechodzi przez telewizor, nie można go reprodukować na system audio równocześnie z dźwiękiem systemowym (przy poruszaniu się po menu) lub odpowiedziami głosowymi Asystenta Google w telewizorze. Jest to normalne.

  Telewizor będzie reprodukował oba rodzaje dźwięku przy oglądaniu materiałów z urządzenia USB, serwisu z filmami lub telewizji.