Identyfikator artykułu : 00151352 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Soundbar, zestaw kina domowego lub domowy zestaw muzyczny nie reprodukuje dźwięku z telewizora

Z bezprzewodowego subwoofera lub głośnika efektu przestrzennego nie słychać żadnego dźwięku lub dźwięk ten ma bardzo małą głośność.

  UWAGA:

  • Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.
  • W przypadku braku dźwięku z subwoofera soundbara, zapoznaj się z artykułem Brak dźwięku z subwoofera.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: nazwy, sposób postępowania i dostępność ustawień zależą od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora lub urządzenia audio.

  1. Kiedy telewizor i urządzenie audio (soundbar, zestaw kina domowego lub zestaw muzyczny) są wyłączone, sprawdź, czy przewody łączące telewizor i urządzenie audio są starannie podłączone.
   UWAGA: odłącz przewody HDMI i podłącz je na nowo.

  2. Upewnij się, że gniazdo HDMI telewizora nosi oznaczenie ARC lub eARC/ARC.

   Jeśli gniazdo HDMI (HDMI IN) telewizora nosi oznaczenie HDMI (ARC lub eARC/ARC)

   1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI IN (ARC lub eARC) telewizora.
   2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI OUT urządzenia audio.

   Pokaż diagram połączeń 

   Jeśli gniazdo HDMI telewizora nie ma oznaczenia HDMI ARC

   1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do dowolnego gniazda HDMI IN telewizora.
   2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI OUT urządzenia audio.
   3. Używając cyfrowego przewodu optycznego audio, połącz cyfrowe, optyczne wyjście audio telewizora z gniazdem OPTICAL IN urządzenia audio. Jeśli połączenia nie można wykonać cyfrowym przewodem optycznym, należy użyć analogowego przewodu audio.

   Pokaż diagram połączeń 

  3. Sprawdź, czy wyjście audio telewizora jest ustawione na urządzenie audio, i zmień ustawienie wyjścia audio w telewizorze z Głośnik TV na System audio.
   UWAGA: samo połączenie telewizora i zestawu audio przewodem nie spowoduje odtwarzania dźwięku przez zestaw audio.

  4. Upewnij się, że w telewizorze i urządzeniu audio włączonajest funkcja Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI).
   UWAGA: jeśli masz telewizor BRAVIA, ustaw opcję Control for HDMI (BRAVIA Sync) na Wł.

  5. W ustawieniach HDMI urządzenia audio ustaw opcję Audio Return Channel (ARC) (Zwrotny kanał audio (ARC)) lub TV audio input mode (Tryb wejścia dźwięku z telewizora) na ON (Wł.) lub AUTO.
   UWAGA: nazwy i dostępność ustawień zależą od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia audio.

  6. Jeśli w zestawie audio wybrane jest wejście inne niż telewizor lub jeśli wyświetlane jest menu główne, dźwięk nie będzie odtwarzany. Naciśnij przycisk INPUT lub TV na pilocie urządzenia audio i przełącz wejście na telewizor.

  7. Włącz telewizor. Następnie włącz urządzenie audio.

  8. Zmień ustawienie wyjścia audio telewizora na PCM i sprawdź, czy jest odtwarzany dźwięk. Jeśli urządzenie audio podłączone do telewizora nie obsługuje sygnałów audio z kompresją, to przy odbieraniu pewnych rodzajów programów lub sygnałów wideo może nie odtwarzać dźwięku. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

  9. Jeśli masz telewizor BRAVIA, zaktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji.
   Informacje o sposobie aktualizacji telewizora zawiera artykuł Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

  10. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia audio do najnowszej wersji.
   Aby zaktualizować urządzenie audio, przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Sony, odszukaj posiadane urządzenie audio poprzez wpisanie jego modelu i przejdź do sekcji Pliki do pobrania.

  11. Zresetuj urządzenie audio i telewizor.
   Informacji o sposobie resetowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.