Identyfikator artykułu : 00254116 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2023Drukowanie

Brak dźwięku z subwoofera soundbara

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł zawiera opis postępowania w sytuacji, gdy z subwoofera w ogóle nie słychać dźwięku.
  (W przypadku braku dźwięku z głośnika efektu przestrzennego do soundbara HT-RT5 również należy wykonać poniższe czynności — postępowanie jest takie samo jak w przypadku subwoofera.)


  Czy subwoofer odtwarza muzykę lub dźwięk?

  Nie, subwoofer służy do wzbogacania słuchanego dźwięku niskimi częstotliwościami. Oznacza to, że nie odtwarza dźwięku, a jedynie wytwarza tony niskie. Jeśli w czasie odtwarzania położysz dłoń na subwooferze i poczujesz wibrację, subwoofer działa prawidłowo.

  W razie wątpliwości włącz muzykę z dużą ilością basu lub film z licznymi efektami dźwiękowymi (np. wybuchami).


  Co zrobić, jeśli subwoofer nie wytwarza basu?

  Spróbujmy zdiagnozować problem. Wykonaj poniższe czynności, będące potencjalnymi rozwiązaniami:

  1. Sprawdź, czy subwoofer jest włączony. Jeśli tak, powinien świecić lub migać wskaźnik LED.
  2. Naciśnij przycisk + (głośności subwoofera) lub przycisk BASS na pilocie, aby zwiększyć głośność w subwooferze.
  3. Sprawdź stan wskaźnika LED na subwooferze:
   1. Świeci na czerwono: połączenie między soundbarem a subwooferem może być niepełne. Ponownie wybierz ustawienia połączenia.
    • Informacje o ustawieniach połączenia znajdziesz, wyszukując w skorowidzu LINK, Secure Link lub Ręczne podłączanie subwoofera. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi.
   2. Miga powoli na zielono lub pomarańczowo i zapala się na czerwono: subwoofer jest za daleko od soundbara lub między urządzeniami znajduje się jakaś przeszkoda.
    • Umieść subwoofer bliżej soundbara. Zadbaj, by nie było między nimi mebli, ściany, metalowych przedmiotów itp.
  4. Odłącz przewód zasilający subwoofera, a po minucie podłącz go ponownie. Po włączeniu subwoofera ponownie wybierz ustawienia połączenia między soundbarem a subwooferem. (Informacji o wybieraniu ustawień połączenia należy szukać w instrukcji obsługi.)
  5. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, zresetuj soundbar. Po zresetowaniu/inicjalizacji użyj funkcji Easy Setup (Łatwa konfiguracja) i ponownie wybierz ustawienia połączenia między soundbarem a subwooferem.

  Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiąże problemu, subwoofer może być uszkodzony i wymagać naprawy lub wymiany.