Identyfikator artykułu : 00238643 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022

Brak dźwięku z soundbara podłączonego do portu HDMI ARC telewizora, gdy wyłączona jest funkcja Control for HDMI

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli funkcja Control for HDMI w soundbarze jest wyłączona, możliwość reprodukcji dźwięku zależy od modelu telewizora. 
  Aby włączyć funkcję Control for HDMI, wykonaj następujące czynności:

  HT-X8500 / HT-S350/SD35

  • Naciśnij przycisk VOICE na pilocie i trzymaj go przez pięć sekund. Możesz sprawdzić stan wskaźników w następujący sposób:
   Funkcja Control for HDMI włączona/wyłączonaHT-X8500HT-S350 HT-SD35
   Funkcja Control for HDMI jest włączonaMigają wskaźniki HDMIBLUETOOTHDwukrotnie miga wskaźnik BLUETOOTH
    Funkcja Control for HDMI jest wyłączonaMigają wskaźniki Dolby ATMOSDTS:XJeden raz miga wskaźnik BLUETOOTH

  HT-G700

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
  2. Kiedy pojawi się wskazanie SPEAKER (Głośnik), wybierz HDMI.
  3. Wybierz CONTROL FOR HDMI.
  4. Wybierz ON (Włącz).
  5. Naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć menu.
  • Aby reprodukować dźwięk przy wyłączonej funkcji Control for HDMI, połącz telewizor i soundbar przewodem HDMI i cyfrowym przewodem optycznym. Dalszych informacji szukaj w rozdziale „Podłączanie telewizora” w Instrukcji szybkiego uruchamiania soundbara. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.

   

  Schemat połączeń telewizora z soundbarem

  1. Przewód HDMI®
  2. Cyfrowy przewód optyczny
  3. Gniazdo HDMI IN telewizora
  4. Gniazdo Optical Digital Out telewizora
  5. Gniazdo HDMI OUT soundbara
  6. Gniazdo TV IN (OPTICAL) soundbara