Identyfikator artykułu : 00238643 / Ostatnia modyfikacja : 21.11.2022Drukowanie

Brak dźwięku z soundbara podłączonego do portu HDMI ARC telewizora, gdy wyłączona jest funkcja Control for HDMI

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli w soundbarze wyłączona jest funkcja Control for HDMI, pewne telewizory mogą nie odtwarzać dźwięku. Aby włączyć funkcję Control for HDMI, wykonaj następujące czynności:

  HT-S400/SC40/SD40

  HT-X8500

  HT-S350/SD35

  HT-G700

  HT-S20R/40R

  Uwaga: Aby odtwarzać dźwięk przy wyłączonej funkcji Control for HDMI, połącz telewizor i soundbar przewodem HDMI i cyfrowym przewodem optycznym.
  Schemat połączeń

  • 1. Przewód HDMI
  • 2. Cyfrowy przewód optyczny
  • 3. Gniazdo HDMI IN telewizora
  • 4. Gniazdo Optical Digital Out telewizora
  • 5. Gniazdo HDMI OUT soundbara
  • 6. Gniazdo TV IN (OPTICAL) soundbara

  Szczegółów należy szukać w części Podłączanie telewizora w Przewodniku uruchamiania soundbara.