Identyfikator artykułu : 00238643 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2020

Brak dźwięku z soundbara podłączonego do portu HDMI ARC telewizora, gdy wyłączona jest funkcja Control for HDMI

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli funkcja Control for HDMI w soundbarze jest wyłączona, możliwość reprodukcji dźwięku zależy od modelu telewizora.
  Aby włączyć tę funkcję pilotem od soundbara, na pięć sekund naciśnij przycisk VOICE.

  • W zależności od stanu funkcji Control for HDMI migać będą poniższe wskaźniki.
   Funkcja Control for HDMI włączona/wyłączonaHT-X8500HT-S350 HT-SD35
   Funkcja Control for HDMI jest włączonaMigają wskaźniki HDMIBLUETOOTHDwukrotnie miga wskaźnik BLUETOOTH
    Funkcja Control for HDMI jest wyłączonaMigają wskaźniki Dolby ATMOSDTS:XJeden raz miga wskaźnik BLUETOOTH

    
  • Aby reprodukować dźwięk przy wyłączonej funkcji Control for HDMI, połącz telewizor i soundbar przewodem HDMI i cyfrowym przewodem optycznym. Dalszych informacji szukaj w rozdziale Podłączanie telewizoraInstrukcji szybkiego uruchamiania soundbara. 

   

  Schemat połączeń telewizora z soundbarem

  1. Przewód HDMI®
  2. Cyfrowy przewód optyczny
  3. Gniazdo HDMI IN telewizora
  4. Gniazdo Optical Digital Out telewizora
  5. Gniazdo HDMI OUT soundbara
  6. Gniazdo TV IN (OPTICAL) soundbara