Identyfikator artykułu : 00167805 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku z telewizora lub odtwarzacza Blu-ray Disc, mimo że do połączenia telewizora z bezprzewodowym głośnikiem użyty jest przewód HDMI.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku braku dźwięku z telewizora lub odtwarzacza Blu-ray Disc podłączonego przewodem HDMI przeprowadź poniższe kontrole.

  UWAGA: sugestie zamieszczone w tym artykule dotyczą rodzaju połączenia HDMI pokazanego na poniższej ilustracji.

  SRSxTVxBD_HDMIconnection

  • Upewnij się, że przewód HDMI jest podłączony do portu HDMI zgodnego z funkcją zwrotnego kanału audio (ARC).
  • Starannie podłącz przewód HDMI do obu portów.
  • Upewnij się, że w telewizorze włączona jest funkcja HDMI CEC (HDMI Consumer Electronic Control).
  • Jeśli na bezprzewodowym głośniku miga wskaźnik HDMI, włącz telewizor, po czym odłącz przewód HDMI i podłącz go na nowo.
  • Zmień ustawienie wyjścia audio w telewizorze i podłączonych do niego urządzeniach, takich jak odtwarzacz Blu-ray Disc, na Pulse Code Modulation (PCM) (Modulacja impulsowo-kodowa).

   UWAGA: szczegółowych informacji o ustawieniach telewizora lub zewnętrznych urządzeń należy szukać w odpowiednich instrukcjach obsługi. W przypadku telewizorów i odtwarzaczy Blu-ray Disc Sony dostępne są dane techniczne i instrukcje obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.