Identyfikator artykułu : 00167805 / Ostatnia modyfikacja : 14.03.2019

Brak dźwięku z telewizora lub odtwarzacza Blu-ray Disc, mimo że do połączenia telewizora z urządzeniem użyty jest przewód HDMI

  Należy sprawdzić następujące możliwości.

  • Upewnij się, że przewód HDMI jest podłączony do portu HDMI zgodnego z funkcją zwrotnego kanału audio Audio Return Channel (ARC).
  • Upewnij się, że przewód HDMI jest podłączony do obu portów.
  • Upewnij się, że w telewizorze włączona jest funkcja HDMI CEC (HDMI Consumer Electronic Control).
  • Zmień ustawienie wyjścia audio w telewizorze na „Pulse Code Modulation” (PCM, modulacja impulsowo-kodowa).
  • Jeśli na urządzeniu miga wskaźnik HDMI, włącz telewizor, po czym odłącz przewód HDMI i podłącz go na nowo.
  • Zmień ustawienie wyjścia audio w telewizorze i podłączonych do niego urządzeniach, takich jak odtwarzacz Blu-ray Disc, na Pulse Code Modulation (PCM) (Modulacja impulsowo-kodowa).

   UWAGA: Szczegółowych informacji o ustawieniach telewizora i podłączonych do niego urządzeń należy szukać w odpowiednich instrukcjach obsługi.