Identyfikator artykułu : 00184288 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Wyłączanie dźwięku z głośników telewizora podczas korzystania z głośnika w formie listwy.

  Jeśli telewizor i głośnik w formie listwy nie są połączone przewodem HDMI, reprodukcja dźwięku z telewizora nie przełączy się automatycznie na głośnik w formie listwy.
  Z tego powodu głośnik w formie listwy i głośniki telewizora będą jednocześnie emitować dźwięk.

  Sposób wyłączania dźwięku z głośników telewizora zależy do sposobu wykonania połączeń:

  • Jeśli do połączenia telewizora z głośnikiem w formie listwy używany jest przewód optyczny, wystarczy zmienić „Ustawienia dźwięku” tak, aby reprodukować dźwięk przez „Wyjście optyczne”. Oznacza to, że niezależnie od ustawienia głośności w telewizorze dźwięk będzie dobiegał z głośnika w formie listwy.
  • Jeśli do połączenia służy analogowy przewód audio: Zmień ustawienie wyjściowego dźwięku w telewizorze, wybierając reprodukcję przez zewnętrzne głośniki.

  UWAGA: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.