Identyfikator artykułu : 00197301 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Nie można podłączyć telewizora lub głośnika w formie listwy przez łącze Bluetooth.

    Jeśli do głośnika w formie listwy podłączony jest przewód HDMI, odłącz go. Podłączenie telewizora przez łącze Bluetooth nie będzie możliwe, gdy podłączony jest przewód HDMI.
    Oprócz tego, jeśli połączysz głośnik w formie listwy z telewizorem przewodem HDMI, gdy urządzenia te są już połączone łączem Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie zakończone i nastąpi przełączenie na łącze HDMI. Aby korzystać z połączenia Bluetooth, należy zatem używać głośnika w formie listwy bez podłączonego przewodu HDMI.