Identyfikator artykułu : 00230250 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Nie można połączyć głośnika w formie listwy z telewizorem przez łącze Bluetooth. (HT-S100F/SF150)

  Może się tak zdarzyć, gdy funkcja Bluetooth głośnika HT-S100F jest wyłączona. Aby ją włączyć, na co najmniej 10 sekund, równocześnie naciśnij na głośniku przyciski Zasilanie(zasilanie), Wejście(wybór wejścia) i (głośność).

  Uwaga: Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, wskaźnik USB miga dwa razy. Jeśli jest ona wyłączona, wskaźnik USB miga raz.

  Jeśli problem występuje nadal, należy przywrócić fabryczne ustawienia głośnika w formie listwy, wykonując te czynności:

  1. Na co najmniej pięć sekund równocześnie naciśnij przyciski Zasilanie(zasilanie), Wejście(wybór wejścia) i + (głośność).
   • Trzykrotnie zamigają wszystkie wskaźniki na głośniku w formie listwy.
  2. Odłącz przewód zasilający i z powrotem włącz go do działającego gniazdka sieci energetycznej.
  3. Włącz głośnik w formie listwy.