Identyfikator artykułu : 00171773 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2018Drukowanie

Kiedy przez łącze HDMI odbierane są sygnały 4K z konsoli PlayStation 4 Pro itp., naciśnięcie przycisku wyświetlania informacji na głośniku w formie listwy nie powoduje wyświetlenia informacji.

    Mimo że gniazda HDMI IN/OUT obsługują format 4K, w przypadku pewnych formatów 4K nie są wyświetlane takie informacje jak głośność, pole dźwiękowe czy format audio.
    W takim przypadku należy użyć pilota od głośnika w formie listwy i sprawdzić informacje na wyświetlaczu na panelu przednim.
    Aby sprawdzić format sygnału audio doprowadzonego do głośnika w formie listwy, należy użyć funkcji urządzenia będącego źródłem sygnału.

    UWAGA: Szczegółowych informacji na temat obsługi należy szukać w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia.