Identyfikator artykułu : 00172792 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2018

Jeśli przez łącze HDMI podłączony jest zestaw kina domowego lub wzmacniacz wielokanałowy, nie można wyświetlać obrazu 4K z konsoli PlayStation 4 Pro i innych urządzeń.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Produkty, których dotyczy informacja

WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Ten artykuł dotyczy modeli 4K wprowadzonych na rynek w 2016 r. lub później.

Rozwiązanie zależy od rodzaju sygnału wideo. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Obsługiwane sygnały wideo i HDR

Rozdzielczość Liczba klatek na sekundę Przestrzeń barw Rozdzielczość bitowa koloru

4K

4096 x 2160p

3840 x 2160p

High Definition

50/59,94/60 Hz

RGB 4:4:4

YCbCr 4:4:4

8 bitów
YCbCr 4:2:2 8/10/12 bitów
YCbCr 4:2:0 10/12 bitów
23,98/24/25/29,97/30 Hz

RGB 4:4:4

YCbCr 4:4:4

10/12 bitów

4K

4096 x 2160p

3840 x 2160p

Standardowy format

50/59,94/60 Hz YCbCr 4:2:0 8 bitów
23,98/24/25/29,97/30 Hz

RGB 4:4:4

YCbCr 4:4:4

8 bitów
YCbCr 4:2:2 8/10/12 bitów

Uwaga: Rozwiązanie zależy od tego, jakie obrazy nie są wyświetlane: Ulepszony format, HDR lub Standardowy format.

 1. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w ulepszonym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bitów
 2. Jeśli nie można wyświetlać obrazu HDR
 3. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w standardowym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bitów
 1. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w ulepszonym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bitów.
  • Sprawdź, czy do połączenia używany jest przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet (lub wysokiej jakości przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s).
  • Sprawdź, czy opcja HDMI Signal Format (Format sygnału HDMI) w zestawie kina domowego lub wzmacniaczu wielokanałowym jest ustawiona na Enhanced Format (Ulepszony format).
  • Sprawdź, czy telewizor obsługuje format wideo 4K.

   Uwaga: W telewizorze 4K BRAVIA należy sprawdzić, czy opcja „Format sygnału HDMI” jest ustawiona na Ulepszony format.

 2. Jeśli nie można wyświetlać obrazu HDR

  Sprawdź, czy w urządzeniu reprodukującym obraz HDR, takim jak PlayStation4 lub PlayStation4 Pro, włączone jest ustawienie HDR.

  Uwaga: Aby włączyć ustawienia HDR w konsoli PlayStation4 lub PlayStation4 Pro:

  1. Z ekranu Home (głównego) przejdź do menu Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
  3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
  4. Sprawdź, czy dla opcji HDR wybrane jest ustawienie Automatic (Automatyczny).
 3. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w standardowym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bitów
  • Sprawdź, czy do połączenia używany jest przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet (lub wysokiej jakości przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s).
  • Sprawdź, czy telewizor obsługuje format wideo 4K.

Reprodukcja sygnałów 4K jest również uzależniona od rodzaju materiału i od specyfikacji urządzenia będącego źródłem sygnału wideo, takiego jak konsola PlayStation4 Pro. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia dostarczającego sygnał.