Identyfikator artykułu : 00172792 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jeśli przez łącze HDMI podłączony jest zestaw kina domowego lub wzmacniacz wielokanałowy, nie można wyświetlać obrazu 4K z konsoli PlayStation 4 Pro i innych urządzeń.

  Produkty, których dotyczy informacja

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Ten artykuł dotyczy modeli 4K wprowadzonych na rynek w 2016 r. lub później.

  Rozwiązanie zależy od rodzaju sygnału wideo. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

  Obsługiwane sygnały wideo i HDR

  Rozdzielczość Liczba klatek na sekundę Przestrzeń barw Rozdzielczość bitowa koloru

  4K

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  High Definition

  50/59,94/60 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 bitów
  YCbCr 4:2:2 8/10/12 bitów
  YCbCr 4:2:0 10/12 bitów
  23,98/24/25/29,97/30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  10/12 bitów

  4K

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  Standardowy format

  50/59,94/60 Hz YCbCr 4:2:0 8 bitów
  23,98/24/25/29,97/30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 bitów
  YCbCr 4:2:2 8/10/12 bitów

  Uwaga: Rozwiązanie zależy od tego, jakie obrazy nie są wyświetlane: Ulepszony format, HDR lub Standardowy format.

  1. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w ulepszonym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bitów
  2. Jeśli nie można wyświetlać obrazu HDR
  3. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w standardowym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bitów
  1. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w ulepszonym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bitów.
   • Sprawdź, czy do połączenia używany jest przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet (lub wysokiej jakości przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s).
   • Sprawdź, czy opcja HDMI Signal Format (Format sygnału HDMI) w zestawie kina domowego lub wzmacniaczu wielokanałowym jest ustawiona na Enhanced Format (Ulepszony format).
   • Sprawdź, czy telewizor obsługuje format wideo 4K.

    Uwaga: W telewizorze 4K BRAVIA należy sprawdzić, czy opcja „Format sygnału HDMI” jest ustawiona na Ulepszony format.

  2. Jeśli nie można wyświetlać obrazu HDR

   Sprawdź, czy w urządzeniu reprodukującym obraz HDR, takim jak PlayStation4 lub PlayStation4 Pro, włączone jest ustawienie HDR.

   Uwaga: Aby włączyć ustawienia HDR w konsoli PlayStation4 lub PlayStation4 Pro:

   1. Z ekranu Home (głównego) przejdź do menu Settings (Ustawienia).
   2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
   3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
   4. Sprawdź, czy dla opcji HDR wybrane jest ustawienie Automatic (Automatyczny).
  3. Jeśli nie można wyświetlać obrazu w standardowym formacie, takim jak 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bitów
   • Sprawdź, czy do połączenia używany jest przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet (lub wysokiej jakości przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s).
   • Sprawdź, czy telewizor obsługuje format wideo 4K.

  Reprodukcja sygnałów 4K jest również uzależniona od rodzaju materiału i od specyfikacji urządzenia będącego źródłem sygnału wideo, takiego jak konsola PlayStation4 Pro. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia dostarczającego sygnał.