Identyfikator artykułu : 00259561 / Ostatnia modyfikacja : 24.11.2022Drukowanie

Kiedy używane jest połączenie HDMI, dźwięk z soundbara nie jest zsynchronizowany z obrazem z urządzenia źródłowego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli dźwięk z soundbara nie jest zsynchronizowany z obrazem z urządzenia źródłowego (odtwarzaczem Blu-ray, dekoderem telewizji kablowej / przystawką STB, konsolą do gier lub podobnym urządzeniem), postępuj zgodnie z instrukcją odpowiadającą sposobowi podłączenia urządzenia.

  Urządzenie źródłowe jest połączone z soundbarem przewodem HDMI

  Jeśli soundbar ma funkcję SYNC (A/V sync), ustaw ją na 0 ms.
  Jeśli potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z soundbarem. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.

  Urządzenie źródłowe jest połączone z telewizorem przewodem HDMI

  • Jeśli telewizor ma funkcję opóźniania obrazu, wybierz jej odpowiednie ustawienie. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

  • Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo zmiany ustawień w telewizorze, podłącz urządzenie źródłowe bezpośrednio do soundbara. Informacje o sposobie podłączania są podane w instrukcji szybkiego uruchamiania soundbara. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.

   UWAGA: jeśli chcesz podłączyć do soundbara kilka urządzeń i brakuje portów HDMI, w pierwszej kolejności podłącz do soundbara przewodem HDMI to urządzenie, które powoduje opóźnienie dźwięku. Jeśli na soundbarze nie ma już więcej portów HDMI, podłącz pozostałe urządzenia do portów HDMI telewizora.