Identyfikator artykułu : 00227282 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Kiedy naciskam przycisk na pilocie głośnika w formie listwy, telewizor nie pokazuje ustawień głośnika

  Naciskanie przycisku na pilocie głośnika w formie listwy, gdy na panelu przednim wyświetlane jest wskazanie TV, powoduje zmiany ustawień głośnika, ale zmiany te nie są wyświetlane na ekranie telewizora.

  • Aby poziom głośności ustawiony w głośniku w formie listwy pojawiał się na ekranie telewizora, użyj pilota telewizora.
  • Aby wyświetlić i zmienić inne ustawienia, takie jak tryb dźwięku, pionowy dźwięk przestrzenny, tryb głosowy, tryb nocny, głośność, głośność subwoofera itp.:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie głośnika w formie listwy.
    • Na telewizorze pojawi się główne menu głośnika w formie listwy.
   2. Wybierz i zmień żądane ustawienie.
   3. Aby kontynuować oglądanie, naciśnij przycisk TV.

    Przycisk TV

    • Główne menu zniknie z ekranu telewizora dopiero po naciśnięciu przycisku TV.