Identyfikator artykułu : 00179397 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Elementy do sprawdzenia, gdy w głośniku w formie listwy lub amplitunerze wielokanałowym ma być używany wbudowany Chromecast (Google Cast).

  Zanim w głośniku w formie listwy lub amplitunerze wielokanałowym zostanie użyty wbudowany Chromecast (Google Cast), należy sprawdzić, czy ma on wersję 1.21 lub nowszą.

  Wersję można sprawdzić, wykonując poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie głośnika w formie listwy lub amplitunera wielokanałowego.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  4. Wybierz opcję System Information (Informacje o systemie).
  5. Sprawdź, jaką wersję ma wbudowany Chromecast (Google Cast).

   UWAGA: Jeśli wersja jest nieaktualna, należy zaktualizować oprogramowanie głośnika w formie listwy lub amplitunera wielokanałowego. Dalszych informacji o aktualizowaniu oprogramowania należy szukać w instrukcji obsługi / przewodniku pomocniczym.