Identyfikator artykułu : 00226947 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Jak używać asystenta Amazon Alexa z głośnikiem w formie listwy

  Kliknij temat, aby wyświetlić artykuł.

  Prezentacja asystenta Amazon Alexa
  Co jest potrzebne do użycia asystenta Amazon Alexa?
  Jak używać asystenta Amazon Alexa z głośnikiem w formie listwy
  Rozwiązywanie problemów


   

  Co to jest Amazon Alexa?

  Alexa to działająca w chmurze usługa głosowa firmy Amazon. Alexa pozwala używać komend głosowych do obsługi głośnika w formie listwy za pośrednictwem urządzeń z asystentem Amazon Alexa (np. Amazon Echo).
  Funkcje Amazon Alexa nie są dostępne w krajach i regionach, w których nie są sprzedawane urządzenia z asystentem Amazon Alexa (np. Amazon Echo).

  Przykładowe funkcje: 

  • Odtwarzanie/zatrzymywanie odtwarzania muzyki.
  • Zmienianie utworów: przejście do poprzedniego/następnego utworu.
  • Regulacja głośności

  W UE obsługiwane są serwisy Amazon Music, Spotify, TuneIn i Deezer. W zależności od źródła muzyki może być konieczne dopasowanie pewnych ustawień w aplikacji Amazon Alexa.
  Uwaga: przy odtwarzaniu z serwisu Spotify nie można używać funkcji Alexa Multi-Room Music.

  Uwaga: w obecnej chwili Amazon Alexa nie pozwala na włączanie/wyłączanie zasilania, odtwarzanie materiałów przez łącze USB, przełączanie wejścia i zmienianie trybu dźwięku.
   


   

  Co jest potrzebne do użycia asystenta Amazon Alexa?

  • urządzenie z asystentem Amazon Alexa (urządzenie takie jak Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus itp.)
  • smartfon, który można połączyć z serwisem Google Play lub App Store w celu wyboru ustawień początkowych
  • sieć domowa Wi-Fi
  • aplikacja Sony | Music Center — Sklep Google PlayApp Store 
  • konto Amazon 
  • aktualizacja wewnętrznego oprogramowania głośnika w formie listwy do najnowszej wersji
    

   

  Jak używać asystenta Amazon Alexa z głośnikiem w formie listwy

  Instalacja i przygotowanie do użycia 

  1. Upewnij się, że wewnętrzne oprogramowanie głośnika w formie listwy jest zaktualizowane do najnowszej wersji.
  2. Zainstaluj na smartfonie aplikację Music Center.
  3. Podłącz smartfon i głośnik w formie listwy do tej samej sieci bezprzewodowej.
  4. Otwórz aplikację Music Center.
  5. Wybierz ustawienia początkowe zgodnie z poleceniami z ekranu aplikacji Music Center.

  Aby przygotować do użycia funkcję Multi-room Music:

  1. Otwórz aplikację Amazon Alexa.
  2. W ustawieniach urządzenia Amazon Alexa utwórz „grupę głośników Multi-Room Music” i zarejestruj głośnik w formie listwy. 


  Jak należy wydawać komendy głosowe podczas używania funkcji Amazon Alexa? 

  Urządzenia z asystentem Amazon Alexa (np. Amazon Echo) rozpoznają zaprogramowane komendy głosowe.

  Oto przykłady komend głosowych:
  Uwaga: W tym przypadku zdefiniowaną nazwą urządzenia jest „Sound Bar”. Nazwa urządzenia może być dowolna. Niemniej jednak, ponieważ dokładność rozpoznawania przez serwis Amazon.com Inc. może zależeć od nazwy urządzenia, zalecamy użycie nazwy „Sound Bar”.

  • Play music on the „Sound bar” (Odtwórz muzykę przez „Sound Bar”)
  • Play some Jazz music on the „Sound bar” (Odtwórz muzykę jazzową przez „Sound Bar”)
  • Play Bruno Mars on the „Sound bar” (Odtwórz Bruno Marsa przez „Sound Bar”)
  • Turn up the volume on the „Sound bar” (Zwiększ głośność w „Sound Bar”)
  • Turn down the volume on the „Sound bar” (Zmniejsz głośność w „Sound Bar”)
  • Stop the music on the „Sound bar” (Zatrzymaj odtwarzanie przez „Sound Bar”)
  • Play on the „Sound bar” (Odtwarzaj przez „Sound Bar”)
  • Play a song on the „Sound bar" (Odtwórz utwór przez „Sound Bar”)
  • Stop on the „Sound bar” (Zatrzymaj „Sound Bar”)
  • Next on the „Sound bar” (Następny przez „Sound Bar”)
  • Previous on the „Sound bar” (Poprzedni przez „Sound Bar”)
  • Pause on the „Sound bar” (Pauza w „Sound Bar”)
  • Pause music on the „Sound bar” (Wstrzymaj muzykę z „Sound Bar”)

   


  Rozwiązywanie problemów

  Urządzenie z asystentem Amazon Alexa nie reaguje na komendy głosowe.
  Nie udaje się wybrać ustawień początkowych aplikacji Music Center.  
  Po wybraniu ustawień początkowych aplikacji Music Center asystent Alexa nie wykrywa głośnika w formie listwy.
  Urządzenie z systemem Amazon Alexa nie rozpoznaje głośnika w formie listwy (błąd „Przepraszamy, urządzenie jest nieaktywne”)

  Pomimo skasowania rejestracji głośnika w formie listwy w aplikacji Amazon Alexa głośnik w formie listwy nie jest usuwany.
  Rozwiązaniem tego problemu powinno być wyjście z ustawień Alexa aplikacji Music Center. 

  Nieprawidłowe odtwarzanie z serwisów muzycznych, takich jak Deezer, GimmeRadio czy Saavn.
  Wewnętrzne oprogramowanie głośnika w formie listwy może wymagać aktualizacji do najnowszej wersji. Zaktualizuj oprogramowanie i spróbuj ponownie.

  Podczas odtwarzania z użyciem funkcji Amazon Alexa Multi-Room Music informacje o utworze na ekranie odtwarzania są wyświetlane nieprawidłowo.
  Pewne urządzenia i serwisy muzyczne używane w połączeniu z funkcją Alexa Multi-Room Music nie przesyłają danych o utworach.
  W takim przypadku na ekranie odtwarzania nie będą się pojawiać informacje o utworze lub pozostaną wyświetlone informacje o poprzednim utworze.