Identyfikator artykułu : 00274089 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2022Drukowanie

Nie można skonfigurować asystenta Amazon Alexa i pojawia się komunikat, że urządzenie pracuje w trybie offline

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie dodać zestaw kina domowego lub głośnik do aplikacji Amazon Alexa:

  1. Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie zestawu kina domowego lub głośnika do najnowszej wersji.
  2. W aplikacji Amazon Alexa wybierz Device (Urządzenie) → All devices (Wszystkie urządzenia), wyszukaj urządzenie wyświetlane jako offline i wyrejestruj je.
  3. Używając aplikacji Sony | Music Center, ponownie skonfiguruj zestaw kina domowego lub głośnik z asystentem Amazon Alexa:
   1. Podłącz zestaw kina domowego lub głośnik do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
   2. Otwórz aplikację Sony | Music Center, wybierz opcję Speaker & Group (Głośnik i grupa), po czym wybierz urządzenie.
   3. Wybierz UstawieniaAmazon AlexaSetup (Konfiguracja), po czym skonfiguruj asystenta Amazon Alexa, wykonując polecenia z ekranu.

  Uwaga: Procedura ta była weryfikowana w grudniu 2021 r. Najnowszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczym lub na stronie pomocy technicznej aplikacji.