Identyfikator artykułu : 00235944 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można wyregulować głośności asystenta Amazon Alexa.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Głośność asystenta Amazon Alexa™ można regulować w zakresie 0–10 (11 poziomów). Aby zmienić głośność, powiedz w stronę urządzenia „Alexa”, a następnie żądany poziom głośności. Przykładowo, aby nastawić głośność na 30%, powiedz „Alexa, głośność 3”.