Identyfikator artykułu : 00206850 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak użyć Asystenta Google do regulacji głośności w głośniku smart.

    Jeśli chcesz głosowo regulować głośność przy użyciu Asystenta Google, głośno wypowiedz w stronę głośnika żądany procentowy poziom głośności (0 – 100), a po nim słowo „percent”. 

    Przykładowo, aby nastawić głośność na „5”, powiedz Asystentowi Google „volume 5 percent” (głośność 5 procent).