Identyfikator artykułu : 00281166 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Aplikacja Google Home, asystent Google lub przycisk głośności nie pozwalają regulować głośności z użyciem funkcji grup w wielu pomieszczeniach (Multi-room)

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Ze względu na zmiany wprowadzone przez firmę Google nie można już regulować głośności z użyciem funkcji grup w wielu pomieszczeniach za pomocą aplikacji Google Home, komend głosowych w Asystencie Google lub przycisku regulacji głośności na smartfonie. Głośność każdego urządzenia trzeba regulować osobno.