Identyfikator artykułu : 00261483 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak skonfigurować system i odtwarzać nagrania 360 Reality Audio z serwisu Amazon Music Unlimited

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby odtwarzać przez bezprzewodowy głośnik nagrania 360 Reality Audio z serwisu Amazon Music Unlimited, trzeba najpierw skonfigurować asystenta Amazon Alexa w aplikacji Sony | Music Center. Po wykonaniu konfiguracji można sterować muzyką za pomocą aplikacji Amazon Music lub poleceń głosowych.

  Konfigurowanie asystenta Amazon Alexa w aplikacji Sony | Music Center

  1. Uruchom w smartfonie aplikację Sony | Music Center.
  2. Podłącz głośnik do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
  3. Wykonuj polecenia z ekranu, aby skonfigurować aplikację Sony | Music Center.

  Uwaga:

  • Zaleca się sprawdzenie wersji wewnętrznego oprogramowania w bezprzewodowym głośniku i w razie potrzeby wykonanie aktualizacji.

  Sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą aplikacji Amazon Music lub poleceń głosowych

  Wybierz jedną z poniższych metod:

  Sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą aplikacji Amazon Music 

  Sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą poleceń głosowych