Identyfikator artykułu : 00269646 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2022Drukowanie

Wskaźnik trybu dźwięku nie świeci na niebieskozielono, mimo że przesyłam (odtwarzam) muzykę za pomocą aplikacji streamingowej 360 Reality Audio

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź, czy odtwarzana muzyka jest zgodna z 360 Reality Audio. Pewne materiały muzyczne oferowane w aplikacji do strumieniowej transmisji muzyki 360 Reality Audio nie są zgodne z 360 Reality Audio.
  • Sprawdź, czy smartfon i głośnik są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Muzyki 360 Reality Audio nie można odtwarzać przez łącze Bluetooth.
  • Upewnij się, że oprogramowanie głośnika bezprzewodowego jest zaktualizowane do najnowszej wersji.
  • Jeśli przesyłasz muzykę 360 Reality Audio z serwisu Amazon Music Unlimited , wybierz w aplikacji Amazon Music muzykę 3D Audio, po czym stuknij ikonę urządzenia źródłowego.
   obraz ilustrujący nazwę urządzenia w aplikacji Amazon Music
   A: nazwa urządzenia Chromecast built-in (możliwość odtwarzania 360 Reality Audio). Ta ikona będzie wyświetlana tylko w przypadku aplikacji na platformę Android.
   B: nazwa urządzenia Amazon Alexa (możliwość odtwarzania 360 Reality Audio)

   Szczegóły podano w artykule Jak odtwarzać nagrania 360 Reality Audio z serwisu Amazon Music Unlimited.