Identyfikator artykułu : 00267677 / Ostatnia modyfikacja : 29.11.2022Drukowanie

Jak sprawdzić, czy przesyłana strumieniowo muzyka ma format 360 Reality Audio

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby sprawdzić, czy odtwarzane nagranie ma format 360 Reality Audio:

    • Bezprzewodowy głośnik (modele z przedrostkiem „SRS-RA”): podczas odtwarzania muzyki z użyciem funkcji 360 Reality Audio wskaźnik trybu dźwięku świeci na niebieskozielono.
    • Soundbar (modele z przedrostkiem „HT-”): podczas odtwarzania muzyki z użyciem funkcji 360 Reality Audio na ekranie odtwarzania pojawia się ikona 360 Reality Audio.