Identyfikator artykułu : 00226968 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2019

Nie udaje się wybrać ustawień początkowych aplikacji Music Center.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli wybieranie ustawień początkowych aplikacji Music Center dla głośnika w formie listwy kończy się niepowodzeniem, wykonaj poniższe czynności.

 1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa zapewnia połączenie z Internetem.
  • Sprawdź, czy inne urządzenia mają łączność z Internetem.
    
 2. Upewnij się, że głośnik w formie listwy i urządzenie mobilne są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
 3. Wymuś zakończenie pracy aplikacji Music Center i ponownie uruchom (zrestartuj) urządzenie mobilne.
 4. Ponownie wybierz ustawienia początkowe aplikacji Music Center.
 5. Odłącz router od gniazdka sieci energetycznej i podłącz go na nowo.
 6. Zresetuj głośnik w formie listwy przez odłączenie zasilania:
  1. Wyłącz głośnik w formie listwy.
  2. Wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej i odczekaj minutę.
  3. Podłącz przewód zasilający.
  4. Włącz głośnik w formie listwy.