Identyfikator artykułu : 00226968 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2022Drukowanie

Nie udaje się wybrać ustawień początkowych aplikacji Music Center

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli wybieranie ustawień początkowych aplikacji Music Center kończy się niepowodzeniem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa zapewnia połączenie z Internetem.
   • Sprawdź, czy inne urządzenia mają łączność z Internetem.
  2. Upewnij się, że urządzenie audio i urządzenie mobilne są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
  3. Wymuś zakończenie pracy aplikacji Music Center i ponownie uruchom (zrestartuj) urządzenie mobilne.
  4. Odłącz urządzenie audio od zasilania i podłącz je na nowo.
  5. Odłącz router od gniazdka sieci energetycznej i podłącz go na nowo.
  6. Ponownie wybierz ustawienia początkowe aplikacji Music Center.