Identyfikator artykułu : 00226968 / Ostatnia modyfikacja : 04.03.2021

Nie udaje się wybrać ustawień początkowych aplikacji Music Center.

  Jeśli wybieranie ustawień początkowych aplikacji Music Center dla głośnika w formie listwy kończy się niepowodzeniem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa zapewnia połączenie z Internetem.
   • Sprawdź, czy inne urządzenia mają łączność z Internetem.
     
  2. Upewnij się, że głośnik w formie listwy i urządzenie mobilne są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
  3. Wymuś zakończenie pracy aplikacji Music Center i ponownie uruchom (zrestartuj) urządzenie mobilne.
  4. Ponownie wybierz ustawienia początkowe aplikacji Music Center.
  5. Odłącz router od gniazdka sieci energetycznej i podłącz go na nowo.
  6. Zresetuj głośnik w formie listwy przez odłączenie zasilania:
   1. Wyłącz głośnik w formie listwy.
   2. Wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej i odczekaj minutę.
   3. Podłącz przewód zasilający.
   4. Włącz głośnik w formie listwy.