Identyfikator artykułu : 00226954 / Ostatnia modyfikacja : 04.03.2021

Urządzenie z asystentem Amazon Alexa nie reaguje na komendy głosowe.

  Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Upewnij się się, że włączony jest mikrofon urządzenia Amazon Alexa™.
    
  2. Zmień nazwę głośnika w formie listwy wskazanego jako urządzenie zgodne z asystentem Amazon Alexa.
   • Dokładność rozpoznawania przez usługę głosową Amazon może zależeć od nazwy urządzenia Amazon Alexa. 
   • Zmień nazwę urządzenia Alexa w aplikacji Alexa i ponów próbę.

    Czy wiesz, że…? 
    Aby umożliwić głosową obsługę głośnika w formie listwy bez wypowiadania nazwy urządzenia Alexa, można zarejestrować głośnik w formie listwy w aplikacji Amazon Alexa jako Preferowany głośnik

  3. Zmień ustawienie języka Amazon Alexa.
   • Jeśli wyświetlany język różni się od ustawionego, zmień go na identyczny.
    1. Sprawdź ustawienie języka i języka komend głosowych w urządzeniach zgodnych z asystentem Alexa.
    2. Sprawdź ustawienie języka i języka komend głosowych w aplikacji Music Center dla systemu.