Identyfikator artykułu : 00198541 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Kiedy podłączony jest głośnik w formie listwy, nie są prawidłowo wyświetlane filmy 4K z systemu PS4 Pro

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Jeśli podłączenie głośnika w formie listwy lub zestawu kina domowego przewodem HDMI® powoduje nieprawidłowe wyświetlanie filmów 4K, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zmień ustawienie opcji Format sygnału HDMI w głośniku w formie listwy lub zestawie kina domowego na Ulepszony format.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie głośnika w formie listwy lub zestawu kina domowego.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Ustawienia HDMI.
   5. Wybierz opcję Format sygnału HDMI.
   6. Wybierz opcję HDMI IN (jeśli jest dostępna).
   7. Wybierz opcję Ulepszony format.
     
  2. Upewnij się, że używany jest przewód Premium HDMI o dużej prędkości transmisji z kanałem Ethernet, zapewniający przepustowość 18 Gb/s.
   1. Połącz telewizor i głośnik w formie listwy przewodem HDMI dostarczonym z głośnikiem w formie listwy.
   2. Połącz głośnik w formie listwy i system PS4 Pro przewodem HDMI dostarczonym z systemem PS4 Pro.

  3. "Sprawdź, czy oprogramowanie systemowe (firmware) telewizora jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Sposób aktualizowania oprogramowania systemowego (firmware) zależy od telewizora. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  4. Uruchamianie konsoli PS4 Pro w trybie bezpiecznym

   1. Wyłącz konsolę PlayStation 4 przyciskiem zasilania na panelu przednim. Przed wyłączeniem przez kilka sekund będzie migał wskaźnik zasilania.

   2. Kiedy konsola PlayStation 4 wyłączy się, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz dwa dźwięki: pierwszy rozlegnie się po naciśnięciu przycisku, a drugi 7 sekund później.

   3. Podłącz kontroler DualShock 4 przewodem USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.

   4. Powinien pojawić się następujący ekran:

   5. Wybierz opcję [SET HDCP Mode] (Ustaw tryb HDCP). Opcja ta występuje tylko w systemach PS4 Pro.

    Jeśli konsola PS4 Pro jest podłączona do telewizora 4K, który nie obsługuje technologii HDCP 2.2 (można to sprawdzić w instrukcji telewizora), przy korzystaniu z gier 4K lub serwisów z filmami 4K może nie pojawiać się obraz. Aby wyświetlić obraz, trzeba wybrać tę opcję, a na następnym ekranie wybrać opcję [2. HDCP 1.40 Only] (Tylko HDCP 1.40)*.

    *Rozdzielczość obrazu może zostać ograniczona do 1080p. Ograniczenie rozdzielczości następuje, gdyż warunkiem wyświetlenia obrazu 4K jest obsługa technologii HDCP 2.2 przez wszystkie podłączone urządzenia, w tym telewizor, przewody HDMI oraz wzmacniacz A/V lub zestaw kina domowego (jeśli są podłączone).