Identyfikator artykułu : 00200616 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Głośnik w formie listwy i telewizor nie są sprzężone przez Bluetooth

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli zasilanie urządzenia nie włącza się pomimo włączenia sparowanego telewizora lub jeśli nie słychać dźwięku z telewizora pomimo naciśnięcia przycisku TV na pilocie, należy sprawdzić poniższe możliwości.

  Jeśli w urządzeniu używane było inne wejście albo jeśli połączenie Bluetooth zostało nawiązane z urządzeniem innym niż telewizor, połączenie ze sparowanym telewizorem może nie nastąpić automatycznie. Spróbuj nawiązać połączenie Bluetooth z telewizorem, wykonując poniższą procedurę.
   
  Przykład: Parowanie z telewizorami Sony z platformą Android TV:

  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HOME.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  5. Wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby przełączyć telewizor w tryb parowania. Po kilku minutach pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
  6. Wybierz z menu Bluetooth głośnik w formie listwy i przeprowadź wzajemną rejestrację (parowanie).

  UWAGA: Szczegółów dotyczących połączenia i parowania Bluetooth należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.