Identyfikator artykułu : 00198334 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Dźwięk z głośnika w formie listwy nie jest zsynchronizowany z obrazem na telewizorze.

  W przypadku braku synchronizacji obrazu i dźwięku, gdy głośnik w formie listwy jest podłączony do telewizora, sprawdź ustawienia i podłączenia poszczególnych urządzeń w ich środowiskach pracy.

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Jeśli głośnik w formie listwy służy do reprodukcji dźwięku z telewizora

  Wykonaj następujące czynności i sprawdź, czy problem został rozwiązany:
  1. Zmień ustawienie wyjścia audio telewizora na PCM.
  2. Używając dostarczonego pilota, zmień ustawienia głośnika w formie listwy zgodnie z poniższym opisem:
   • Przełącz [Tryb dźwięku] na [Muzyka]. W tym celu naciśnij przycisk ustawienia trybu dźwięku (Music).
   • Zmień ustawienie [VERTICAL.S] na [Wyłącz]. W tym celu naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk VERTICAL.S.

   • [A]: przycisk Music
    [B]: przycisk VERTICAL.S

   


  Jeśli głośnik w formie listwy służy do reprodukcji dźwięku z odtwarzacza Blu-ray Disc, dekodera telewizji kablowej lub podobnego urządzenia


  Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem odtwarzanym przez głośnik w formie listwy może wystąpić, gdy odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej lub podobne urządzenie jest bezpośrednio podłączone do telewizora przewodem HDMI.
  W takim przypadku rozwiązaniem problemu może być połączenie telewizora i urządzenia przez głośnik w formie listwy:


  Przykład niewłaściwego połączenia
  Niewłaściwe połączenie głośnika w formie listwy, telewizora i odtwarzacza Blu-ray przez łącze HDMI

  [A]. Głośnik w formie listwy
  [B]. Telewizor
  [C]. Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej, dekoder satelitarny itp.

  Przykład prawidłowego połączenia:

  Prawidłowe połączenie głośnika w formie listwy, telewizora i odtwarzacza Blu-ray przez łącze HDMI
  [A]. Telewizor
  [B]. Głośnik w formie listwy
  [C]: Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej, dekoder satelitarny itp.

  Uwaga: Do łączenia odtwarzacza Blu-ray Disc, dekodera telewizji kablowej lub podobnego urządzenia z głośnikiem w formie listwy należy użyć gniazda HDMI IN głośnika.