Identyfikator artykułu : 00198334 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Dźwięk z głośnika w formie listwy nie jest zsynchronizowany z obrazem na telewizorze.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W przypadku braku synchronizacji obrazu i dźwięku, gdy głośnik w formie listwy jest podłączony do telewizora, sprawdź ustawienia i podłączenia poszczególnych urządzeń w ich środowiskach pracy.

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Jeśli głośnik w formie listwy służy do reprodukcji dźwięku z telewizora

Wykonaj następujące czynności i sprawdź, czy problem został rozwiązany:
 1. Zmień ustawienie wyjścia audio telewizora na PCM.
 2. Używając dostarczonego pilota, zmień ustawienia głośnika w formie listwy zgodnie z poniższym opisem:
  • Przełącz [Tryb dźwięku] na [Muzyka]. W tym celu naciśnij przycisk ustawienia trybu dźwięku (Music).
  • Zmień ustawienie [VERTICAL.S] na [Wyłącz]. W tym celu naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk VERTICAL.S.

  • [A]: przycisk Music
   [B]: przycisk VERTICAL.S

 


Jeśli głośnik w formie listwy służy do reprodukcji dźwięku z odtwarzacza Blu-ray Disc, dekodera telewizji kablowej lub podobnego urządzenia


Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem odtwarzanym przez głośnik w formie listwy może wystąpić, gdy odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej lub podobne urządzenie jest bezpośrednio podłączone do telewizora przewodem HDMI.
W takim przypadku rozwiązaniem problemu może być połączenie telewizora i urządzenia przez głośnik w formie listwy:


Przykład niewłaściwego połączenia
Niewłaściwe połączenie głośnika w formie listwy, telewizora i odtwarzacza Blu-ray przez łącze HDMI

[A]. Głośnik w formie listwy
[B]. Telewizor
[C]. Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej, dekoder satelitarny itp.

Przykład prawidłowego połączenia:

Prawidłowe połączenie głośnika w formie listwy, telewizora i odtwarzacza Blu-ray przez łącze HDMI
[A]. Telewizor
[B]. Głośnik w formie listwy
[C]: Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej, dekoder satelitarny itp.

Uwaga: Do łączenia odtwarzacza Blu-ray Disc, dekodera telewizji kablowej lub podobnego urządzenia z głośnikiem w formie listwy należy użyć gniazda HDMI IN głośnika.