Identyfikator artykułu : 00201281 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Głośnik w formie listwy: Jak używać przycisków widocznych na telewizorze w czasie odtwarzania muzyki z urządzeń USB

    Posługiwanie się przyciskami wyświetlonymi na telewizorze umożliwiają pokazane poniżej przyciski na pilocie od telewizora.
    Przyciski na ekranie można wybierać, naciskając przyciski ze strzałkami, a następnie przycisk wprowadzania na pilocie.

    Podczas odtwarzania muzyki z urządzeń USB dostępne są następujące funkcje: odtwarzanie, pauza, przejście do poprzedniego/następnego utworu, odtwarzanie w przypadkowej kolejności i odtwarzanie wielokrotne.

    Naciskanie przycisku wprowadzania na pilocie powoduje zmiany trybu odtwarzania wielokrotnego.